Minister Finansów 6 lipca 2022 r. opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja implementuje unijne przepisy dotyczące należytej staranności w zakresie dostaw oraz w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do lub wywożonych z Unii Europejskiej. Nowe przepisy obwarowane będą sankcjami do pół miliona złotych dla importerów i do 720 stawek dziennych grzywny za niezgłoszenie wwozu lub wywozu pieniędzy.