Robert Nogacki

Co robić, aby rodzinny majątek przetrwał pokolenia

Im bardziej są zdywersyfikowane inwestycje rodzinnej firmy, tym mniejsze jest ryzyko, że problemy polityczne czy gospodarcze dotkną całego jej majątku w jednakowym stopniu.

Można nie zapłacić estońskiego CIT od darowizn

Darowizny podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, choć są od tej zasady wyjątki. Będzie tak wówczas, gdy przekładają się one na zwiększenie rozpoznawalności firmy, wzmocnienie jej pozytywnego wizerunku i budowanie więzi z interesariuszami, czyli spełnią warunki działalności CSR.

Spółka wygrała precedensową sprawę ws. opodatkowania nieruchomości mieszkalnych

Tylko te budynki, które faktycznie są zajęte do prowadzenia działalności podlegają najwyższej stawce opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Bezpłatny okres próbny może być pułapką dla sprzedawców

Jeśli przedsiębiorca oferuje bezpłatny okres próbny, który po zakończeniu automatycznie przekształca się w abonament płatny, musi poinformować klienta o jego prawie do odstąpienia od umowy w sposób jasny, zrozumiały i dokładny. W przeciwnym razie zamiast 14 dni konsument będzie miał aż 12 miesięcy na odstąpienie od umowy.

Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem też ulegają przedawnieniu

Brak przedawnienia zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym stanowiłby przejaw nierównego traktowania w porównaniu z podatnikami, którzy nie posiadają żadnego majątku – tak wynika z wyroku WSA w Kielcach, który orzekł, że pomimo brzmienia art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, i wbrew stanowisku organów skarbowych, zabezpieczone w ww. sposób zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu na zasadach ogólnych (wyrok z 18 maja 2023 r., sygn. akt I SA/Ke 130/23).

Zarząd spółki: Trudno się bronić przed rzekomą odpowiedzialnością

W obecnym stanie prawnym były członek zarządu spółki może odpowiadać za zobowiązania, które nie istnieją. Może nawet nie wiedzieć, że przeciw spółce wszczęto powództwo.

Służby gromadząc dowody mogą łamać prawo, pod warunkiem, że nie zabijają

W kwietniu 2016 r. wszedł w życie przepis, który pozwala funkcjonariuszom pozyskiwać dowody w procesie karnym z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, pod warunkiem, że dowód nie zostanie zdobyty w wyniku zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu, lub pozbawienia wolności. W obliczu nieudanych prób Rzecznika Praw Obywatelskich zaskarżenia tej regulacji przed TK, obowiązuje ona do dziś. A to niesie ryzyko poważnych nadużyć.

Jak bronić tajemnice klienta

Obowiązek raportowania MDR zachęca fiskusa do pełnej inwigilacji rozliczeń podatników.

Czego od stycznia 2023 r. mogą spodziewać się podatnicy stosujący Estoński CIT

Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z eksploatacją samochodów używanych w sposób mieszany, doprecyzowanie regulacji dotyczących wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej, nowy termin zapłaty podatku od zysku – to tylko niektóre zmiany w przepisach normujących ryczałt od dochodów spółek, wynikające z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według zapowiedzi nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Czego mogą spodziewać się podatnicy stosujący Estoński CIT?

Cyna i złoto pod kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej

Obrót surowcami i towarami istotnymi dla gospodarek i bezpieczeństwa ludności ma być uszczelniony. Zaostrzona ma być też kara za niezgłoszenie wwozu lub wywóz pieniędzy.