Robert Nogacki

Zarząd spółki: Trudno się bronić przed rzekomą odpowiedzialnością

W obecnym stanie prawnym były członek zarządu spółki może odpowiadać za zobowiązania, które nie istnieją. Może nawet nie wiedzieć, że przeciw spółce wszczęto powództwo.

Służby gromadząc dowody mogą łamać prawo, pod warunkiem, że nie zabijają

W kwietniu 2016 r. wszedł w życie przepis, który pozwala funkcjonariuszom pozyskiwać dowody w procesie karnym z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, pod warunkiem, że dowód nie zostanie zdobyty w wyniku zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu, lub pozbawienia wolności. W obliczu nieudanych prób Rzecznika Praw Obywatelskich zaskarżenia tej regulacji przed TK, obowiązuje ona do dziś. A to niesie ryzyko poważnych nadużyć.

Jak bronić tajemnice klienta

Obowiązek raportowania MDR zachęca fiskusa do pełnej inwigilacji rozliczeń podatników.

Czego od stycznia 2023 r. mogą spodziewać się podatnicy stosujący Estoński CIT

Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z eksploatacją samochodów używanych w sposób mieszany, doprecyzowanie regulacji dotyczących wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej, nowy termin zapłaty podatku od zysku – to tylko niektóre zmiany w przepisach normujących ryczałt od dochodów spółek, wynikające z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według zapowiedzi nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Czego mogą spodziewać się podatnicy stosujący Estoński CIT?

Cyna i złoto pod kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej

Obrót surowcami i towarami istotnymi dla gospodarek i bezpieczeństwa ludności ma być uszczelniony. Zaostrzona ma być też kara za niezgłoszenie wwozu lub wywóz pieniędzy.

Trybunał Konstytucyjny: obrót gruntami to nie zawsze działalność gospodarcza

Rozróżnienie pomiędzy nieruchomościami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności oraz posiadanymi przez przedsiębiorcę jedynie na użytek prywatny jest niezwykle istotne z perspektywy wysokości zobowiązania podatkowego.

Odpowiedzialność zarządu: kiedy jest właściwy czas na zgłoszenie upadłości?

W przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki z o.o. lub akcyjnej za jej zaległości podatkowe całym swoim majątkiem odpowiadają członkowie zarządu, jeśli w zawiniony sposób, we właściwym czasie, nie zgłoszą wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, lub nie zostanie otwarte postępowanie restukturyzacyjne, lub nie nastąpi zatwierdzenie układu. Prezesi i inni członkowie zarządów spółek zadają sobie pytanie – kiedy jest ten „właściwy czas” na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości i uwolnienie się od odpowiedzialności majątkowej za długi przedsiębiorstwa?

Upadłość przedsiębiorstwa a upadłość konsumencka

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa jest ważne, gdyż niezłożenie go w odpowiednim terminie powoduje oddalenie wniosku o upadłość konsumencką.

Nowelizacja kodeksu cywilnego: będą zmiany w przedawnieniu roszczeń

Skrócenie ogólnych okresów przedawnienia roszczeń – to główny cel rządowego projektu zmian w Kodeksie cywilnym, nad którym trwają prace Sejmu.

Dlaczego e-sklep musi mieć dobry regulamin

Regulamin sklepu internetowego jest najważniejszym dokumentem prawnym każdego serwisu lub sklepu internetowego. Stanowi on swego rodzaju wzorzec umowny, będący zbiorem praw i obowiązków zarówno klienta sklepu, jak i przedsiębiorcy prowadzącego e-działalność.