W stanowisku poinformowano, że w niedzielę odbyło się spotkanie pracodawcy z 11 działającymi w ZUS zakładowymi organizacjami związkowymi. Trudne i wielogodzinne negocjacje doprowadziły do uzgodnienia wspólnego stanowiska przez 10 organizacji związkowych.

Jak podaje ZUS, zgodnie z uzgodnionym stanowiskiem podwyżka składać się będzie z dwóch części: obligatoryjnej i uznaniowej. Podwyżkę w kwocie obligatoryjnej 600 zł brutto na pełen etat otrzymają wszyscy pracownicy uprawnieni do podwyżki. Część uznaniowa podwyżki będzie przyznawana w oparciu o kryteria merytoryczne określone w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, z uwzględnieniem kryterium wieloletniego doświadczenia w pracy zawodowej.

Porozumienia nie podpisali przedstawiciele Związkowej Alternatywy. ZUS w wydanym stanowisku przekonuje, że związek ten "od początku negocjacji nie prowadził dialogu w dobrej wierze. Negował wszystkie poczynione uzgodnienia i nie zgodził się na wspólnie ustalony podział środków". - Ostatecznie w trakcie prowadzonych rozmów reprezentacja Związku opuściła spotkanie - dodano. 

ZUS wskazał, iż ze względu na art. 27 ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z którym zasady podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych ustalane są w uzgodnieniu ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, powyższe działanie Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w ZUS skutkuje uniemożliwieniem uruchomienia podwyżek.

W stanowisku zapewniono, że "pracodawca podejmie wszelkie możliwe próby działania, aby przekonać ten związek zawodowy do podpisania porozumienia płacowego".

Tuż po północy Związkowa Alternatywa poinformowała na swoim facebookowym profilu, że jako jedyna nie podpisała porozumienia z ZUS. - Pozostałe związki spełniły życzenie pracodawcy, by zejść z podwyżki wynagrodzeń zasadniczych z 800 zł na 600 zł, zwiększając pulę części uznaniowej ze 100 do 300 zł. Jednocześnie ZUS odmówił przywrócenia do pracy zwolnionej dyscyplinarnie Ilony Garczyńskiej. W tej sprawie inne związki mówiły jednym głosem z pracodawcą - czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej

Strajk generalny w ZUS. Wypłaty świadczeń zagrożone