Członkowie korpusu służby cywilnej dostaną bardziej elastyczne godziny pracy. Na ich wniosek może zadziałać system zadaniowego czasu pracy, skróconego tygodnia pracy lub system, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej.

Zadaniowy czas pracy bywa szczególnie przydatny podczas pracy zdalnej. A w szczytowym momencie pandemii z domu pracowało nawet 42 proc. członków urzędniczego korpusu.

Czytaj więcej

Czy interpretacja chroni zatrudnionych

– W tym systemie pracodawca nie ustala rozkładu czasu pracownika. Wydaje jedynie polecenie wykonania określonego zadania, zaś pracownik samodzielnie decyduje, kiedy i ile mu to zajmie – tłumaczy

Aleksandra Czerniecka, radca prawny z kancelarii SQUARE Tax & Legal. Dodaje jednak, że pracownik musi wykonać zadanie w wyznaczonym przez pracodawcę terminie. W przeciwnym wypadku naruszy obowiązki pracownicze.

Członek korpusu służby cywilnej będzie mógł pracować krócej niż przez pięć dni w tygodniu.

– System skróconego tygodnia pracy to nic innego, jak zmniejszenie liczby dni pracy, bez jednoczesnej redukcji wymiaru etatu. Taki system wiąże się jednak z koniecznością zwiększenia liczby godzin, w czasie których będzie on wykonywał swoją pracę, lecz – co istotne – nie mogą one przekraczać 12 godzin na dobę – zastrzega ekspertka.

Wydłużą się okresy rozliczeniowe.

Urzędy będą mogły ustalić maksymalny czas trwania okresu rozliczeniowego do czterech miesięcy. Obecnie terminy te wynoszą maksymalnie osiem lub dwanaście tygodni.

Dłuższe okresy rozliczeniowe mają pozwolić na racjonalne gospodarowanie czasem pracy w urzędach, stosownie do zapotrzebowania na pracę w danym okresie, i ułatwić rekompensowanie pracy nadliczbowej czasem wolnym od pracy.

Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej zakłada także ułatwienia w przeprowadzaniu naborów.

Podstawą formą aplikowania na wolne stanowisko pracy będzie forma elektroniczna. Jednocześnie pozostawiono możliwość składania dokumentów w formie papierowej.

Nowelizacja ma także umożliwić prowadzenie jednego naboru na więcej stanowisk poprzez to, że umożliwi komisji rekrutacyjnej wyłonienie więcej niż pięciu kandydatów, zależnie od liczby stanowisk pracy, na które prowadzony jest nabór.

Proponuje się także ustanowienie Dnia Służby Cywilnej oraz odznaki honorowej „Za Zasługi dla Służby Cywilnej". Ma to upamiętnić przypadającą na 2022 r. 100. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej ustawy dotyczącej służby cywilnej.

Odznaka honorowa będzie przyznawana osobom zasłużonym dla służby cywilnej, czyli m.in. legitymującym się wieloletnim doświadczeniem oraz szczególnymi osiągnięciami wpracy, a także zaangażowanym w rozwój służby.

W przyszłym roku ma ją otrzymać 50 osób.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne