Spór o odszkodowania za hałas z Okęcia przed Sądem Najwyższym

Jest szansa, że Okęcie zacznie wypłacać odszkodowania właścicielom, nad których domami latają samoloty.

Aktualizacja: 21.04.2016 20:24 Publikacja: 21.04.2016 18:34

Spór o odszkodowania za hałas z Okęcia przed Sądem Najwyższym

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów ma przeciąć spór dotyczący wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości położonych w strefie ograniczonego użytkowania lotnisk. Mają one zrekompensować utratę wartości ich posesji oraz pomóc ochronić je przed hałasem.

Decyzję o tym, by problemem w poszerzonym składzie zajął się SN, podjął w czwartek skład trójkowy tego sądu, który rozpatrywał dwa pytania prawne, jakie do niego trafiły z warszawskiego Sądu Okręgowego. Będzie to bardzo ważne rozstrzygnięcie. Ukształtowały się bowiem dwie przeciwstawne linie orzecznicze – sądów administracyjnych i cywilnych. Teraz powstała szansa na ich ujednolicenie. Orzeczenie korzystne dla właścicieli nieruchomości otworzyłoby też drogę tysiącom osób do ubiegania się o odszkodowanie.

Duże lotnisko to kłopot

Najbardziej skomplikowana sytuacja dotyczy największej polskiej strefy ograniczonego użytkowania. Obejmuje ona 100 tys. nieruchomości, a dotyczy warszawskiego Okęcia. I to spory dotyczące tego właśnie portu stały się podstawą do zadania pytań SN.

100 tys. nieruchomości obejmuje strefa ograniczonego użytkowania wytyczona wokół Okęcia

Chodzi o to, że strefa wokół Okęcia została ustanowiona najpierw w rozporządzeniu nr 50 wojewody mazowieckiego z 7 sierpnia 2007 r. Następnie przestało ono obowiązywać, a Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia kolejnej strefy wokół tego lotniska. Wówczas powstał problem, który do tej pory nie został rozwiązany. Chodzi o to, czy uchwała ustanawiała nową strefę, czy też była to ta sama strefa z rozporządzenia nr 50.

– Ma to zasadnicze znaczenie, od tego bowiem zależy, czy roszczenia odszkodowawcze są skuteczne czy nie. Prawo ochrony środowiska daje dwa lata na ich wniesienie od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefę. Większość osób, która wystąpiła z wnioskami odszkodowawczymi, była objęta strefą z rozporządzenia – tłumaczy Łukasz Ptak, radca prawny.

Każdy sąd sobie

– Sądy administracyjne uważają, że jest to nowa strefa, z kolei cywilne, że nie. Ale to sądy cywilne wypłacają odszkodowania, a nie administracyjne. W efekcie masowo odrzucają pozwy w tej sprawie – tłumaczy Radosław Howaniec, radca prawny. Dodaje, że zdaniem sądów cywilnych ustanowienie kolejnej strefy musi spowodować nowe ograniczenia, by można było wypłacić odszkodowanie.

Nowe otwarcie

Co ciekawe, w jednym z pytań, którymi zajął się w czwartek SN, orzeczenie już raz zapadło: w czerwcu 2015 r. SN przesądził wówczas, że rozporządzenie przestało obowiązywać z chwilą wejścia w życie wspomnianej uchwały, tj. 3 sierpnia 2011 r. Tym samym roszczenia właścicieli są na ogół bezpodstawne.

ok. 2,5 tys. właścicieli ze strefy wystąpiło do tej pory o odszkodowanie do warszawskiego portu lotniczego

Sądu Okręgowego w Warszawie, który zadał to pytanie, odpowiedź Sądu Najwyższego nie zadowoliła. Postanowił więc na razie nie orzekać w tej sprawie, lecz zadać SN dwa kolejne pytania. Chodzi mu o rozstrzygnięcie, czy powstanie nowego aktu prawnego, a przede wszystkim utworzenie na jego mocy nowego obszaru ograniczonego użytkowania, nie jest przesłanką dla powstania nowego terminu zawitego. I czy w związku z tym dwuletni okres na występowanie z roszczeniami odszkodowawczymi biegnie na nowo od daty wejścia w życie tej uchwały. Gdyby tak było, roszczenie właścicielki nieruchomości jest dalej zasadne. Drugie pytanie dotyczyło już wypłat samego odszkodowania.

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów ma przeciąć spór dotyczący wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości położonych w strefie ograniczonego użytkowania lotnisk. Mają one zrekompensować utratę wartości ich posesji oraz pomóc ochronić je przed hałasem.

Decyzję o tym, by problemem w poszerzonym składzie zajął się SN, podjął w czwartek skład trójkowy tego sądu, który rozpatrywał dwa pytania prawne, jakie do niego trafiły z warszawskiego Sądu Okręgowego. Będzie to bardzo ważne rozstrzygnięcie. Ukształtowały się bowiem dwie przeciwstawne linie orzecznicze – sądów administracyjnych i cywilnych. Teraz powstała szansa na ich ujednolicenie. Orzeczenie korzystne dla właścicieli nieruchomości otworzyłoby też drogę tysiącom osób do ubiegania się o odszkodowanie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości