Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy pojazd na zagranicznych tablicach rejestracyjnych wjeżdżający do Polski musi posiadać ważną ochronę od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego.

W praktyce dla posiadaczy pojazdów z Ukrainy oznacza to albo posiadanie ważnego ubezpieczenia OC wykupionego na Ukrainie wraz z Zieloną Kartą, albo zawarcie umowy ubezpieczenia OC granicznego na minimum 30 dni.

W ramach pomocy dla uchodźców bezpłatne 30-dniowe polisy graniczne OC oferowały Ukraińcom cztery towarzystwa ubezpieczeniowe: PZU, Warta, Ergo Hestia i Allianz. Ich akcja ruszyła 27 lutego 2022 roku, co oznacza, że pierwsze zawarte na tych zasadach umowy OC utraciły ważność. Kolejne osoby wjeżdżające samochodami z Ukrainy wciąż mogą z tej oferty korzystać.

- Po wygaśnięciu 30-dniowego ubezpieczenia granicznego obywatele Ukrainy poruszający się pojazdami na zagranicznych rejestracjach powinni wykupić kolejne ubezpieczenie graniczne, którego minimalny okres ważności wynosi 30 dni, ale można je też zawrzeć na dłuższy okres, teoretycznie nawet 12 miesięcy - przypomina UFG. - Jest też druga możliwość – dla tych, którzy planują pozostać w Polsce na dłużej i mają ze sobą dokumenty potwierdzające własność pojazdu – zarejestrowanie auta w Polsce i wykupienie standardowego 12-miesięcznego ubezpieczenia OC.

***

Страховий Ґарантійний Фонд: після завершення дії прикордонного страхування власники транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, зобов’язані заключити черговий страховий договір цивільної відповідальності

Після завершення 30-денного строку з часy заключення договору завершується термін дії прикордонного страхування цивільної відповідальності, який було надано безкоштовно громадянам України деякими страховими компаніями. Страховий Ґарантійний Фонд нагадує, що в такій ситуації Ви зобов’язані заключити черговий страховий договір цивільної відповідальності, що буде формальним продовженням безперервного страхування транспортних засобів, якими Ви користуєтесь.

Відповідно до положень страхового законодавства, а саме питань обов’язкового страхування, кожний транспортний засіб на закордонних номерних знаках, який в’їжджає на територію Польщі, повинен мати дійсний поліс цивільної відповідальності власника механічного  транспортного засобу.

В практиці, для власників транспортних засобів з України, це означає дві можливості:

Наявність дійсного страхування цивільної відповідальності, придбаного в Україні разом із Зеленою Картою,Заключення прикордонного договору страхування цивільної відповідальності на мінімум 30 діб.

Існує можливість придбання прикордонного договору страхування також на довший період часу, при чому страхування на 30 діб було запропоноване біженцям з України безкоштовно 4-ма страховими компаніями: PZU, Warta, Ergo Hestia та Allianz. Акція безкоштовного страхування цивільної відповідальності розпочалась 27 лютого 2022 року, що означає, що перші договори цивільної відповідальності, заключені на вказаних умовах, втратили дійсність. Чергові особи, які в’їжджають на автомобілях з України, надалі можуть користуватись даною пропозицією.

Після завершення 30-денного строку прикордонного страхування, громадяни України, які користуються транспортними засобами на закордонних номерних знаках, повинні придбати чергове страхування, мінімальний період дії якого становить 30 діб, але можна також заключити договір на довший час, теоретично навіть на 12 місяців. Існує також інша можливість - для тих, хто планує залишитись в Польщі на довший період часу та мають із собою документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб - реєстрація автомобіля в Польщі та придбання стандартного 12-місячного страхування цивільної відповідальності.