Dokument zakłada współpracę w budowie nowej infrastruktury, w tym Kolei Dużych Prędkości. Sygnatariusze zadeklarowali również chęć ułatwienia odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny.

Jednym z najważniejszych celów, jest rozwój nowych połączeń transgranicznych w europejskim rozstawie torów 1435 mm, w szczególności budowy linii Kolei Dużych Prędkości (KDP).

Czytaj więcej

Europa stawia na kolej. Nad Wisłą jest inaczej

Dokument zakłada wspólne przygotowanie studium wykonalności dla planowanej nowej linii kolejowej między Polską a Ukrainą. Porozumienie wskazuje potrzebę powstania linii KDP na trasie Warszawa – Lwów – Kijów (przedłużenie „szprychy” nr 5 CPK do Lwowa, a docelowo do Kijowa), o zakładanej maksymalnej prędkości eksploatacyjnej 250 km/h. Spółka CPK zadeklarowała gotowość do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz przekazania swoich standardów technicznych KDP i Pasażerskiego Modelu Transportowego.

Ten projekt ma już wsparcie Amerykanów. — W dłuższej perspektywie rozwój infrastruktury transportowej będzie bardzo istotnym elementem odbudowy Ukrainy – mówi Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

– To historyczny moment. Wspólnie z Kolejami Ukraińskimi rozpoczynamy prace nad linią KDP Warszawa – Lwów – Kijów. Najkrótsza droga z Ukrainy do UE wiedzie przez Polskę i CPK – mówi Mikołaj Wild, prezes CPK. – Dzisiejsze porozumienie ma na celu poprawę połączeń kolejowych między Ukrainą, Polską i UE, ułatwienie ruchu pasażerskiego, usprawnienie wymiany gospodarczej i wzmocnienie bezpieczeństwa naszych korytarzy transportowych. Mam nadzieję, że współpraca z CPK przybliży nas do budowy pierwszej KDP o europejskim rozstawie i będzie ważnym krokiem na ścieżce integracji Ukrainy z UE – wtórował mu Wołodymyr Szemajew, dyrektor Biura Projektów Międzynarodowych Kolei Ukraińskich.

Czytaj więcej

Wielkie plany dla kolei w regionie. Inwestycje za 60 mld euro

Umowa zakłada stworzenie grupy roboczej, która poprzez m.in. warsztaty, wspólne badania, wymianę dokumentacji i doświadczeń ma zrealizować cele podpisanego porozumienia.

Spółka CPK i Koleje Ukraińskie będą razem szukały możliwości pozyskania środków finansowych z UE na planowane linie. W ramach współpracy wdrażane mają być standardy unijne w zakresie projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym automatyki i telekomunikacji. W przyszłości strony porozumienia mają również wspólnie opracować model zarządzania wybudowanymi liniami.

Ukraińcy jeszcze w maju 2022 deklarowali chęć przestawienia się na europejski rozstaw torów. — Chcemy połączyć ukraińską kolej z UE – mówił wtedy premier Denys Szmyhal. Planowane przejście ma się rozpocząć w dużych węzłach komunikacyjnych i dużych miastach, a potem stopniowo obejmie cały kraj. Jako pierwsze przy przechodzeniu na europejski rozstaw szyn rozpatrywane są trzy kierunki: Lwów-Kijów, Lwów-Odessa i Lwów-Krzywy Róg.

Czytaj więcej

Ukraiński dyplomata: Po wygranej wojnie będziemy i w UE, i w NATO

Tory europejskie mają rozstaw szyn 1435 mm, ukraińskie 1520 mm. Zawsze wiązało się to z problemami logistycznymi, które wojna w Ukrainie spotęgowała. Ukraina potrzebuje pomocy w eksporcie przede wszystkim zbóż. Przed wojną zboże było eksportowane w głównej mierze drogą morską, teraz jest to utrudnione.

Różny rozstaw szyn to nie tylko problemy dla ruchu pociągów towarowych, ale również pasażerskich. W pierwszych tygodniach wojny, kiedy Polska przyjmowała największą ilość uciekających przed wojną cywilów, każdego dnia do Polski wjeżdżało kilka, a nawet kilkanaście pociągów. Pociągi dojeżdżały przede wszystkim do Przemyśla oraz Chełma, gdzie szerokie tory z Ukrainy łączą się z rozstawem normalnotorowym. Tam polscy kolejarze podstawiali pociągi, do których przesiadali się pasażerowie z ukraińskich wagonów.