Realizacji inwestycji podejmie się Budimex, z którym jako liderem konsorcjum Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała właśnie kontrakt. Warte 188,5 miliona złotych przedsięwzięcie ma być ukończone w ciągu 22 miesięcy, ale z wyłączeniem okresów zimowych pomiędzy połowa grudnia a połową marca.

Budimex wybuduje wschodnią jezdnię ekspresówki. Nie będzie musiał budować wiaduktów, ponieważ te budowano w czasie realizacji zachodniej jezdni S3. Wykonawcy będą musieli natomiast wybudować drogi serwisowe i powiązania z istniejącą siecią drogową, a także przebudować część węzłów „Niedoradz" oraz „Nowa Sól".

Podpisana umowa sprawia, że biegnąca przez województwo lubuskie S3 jest na pewnych odcinkach już gotowa, albo w budowie. W 2017 roku oddana ma być 11-kilometrowa obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego i 6-kilometrowa obwodnica Międzyrzecza. W tym samym roku drogowcy maja dokończyć 13-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Sulechów i Zielona Góra Północ, a w rok później odcinek Zielona Góra Północ – Niedoradz. Zakontraktowany właśnie fragment Niedoradz – Nowa Sól będzie oddany do ruchu w drugiej połowie 2018 roku.

Budowa S3 ma dla regionu strategiczne znaczenie, bo pomoże ożywić gospodarkę Lubuskiego. W sąsiedztwie trasy mają się pojawić nowe inwestycje dzięki realizacji projektu „S3 - Droga wielkich możliwości". Zakłada on ułatwianie warunków do rozwoju firmom, które ulokują się na terenach sąsiadujących z nową ekspresówką. Porozumienie w tej sprawie podpisały położone na przebiegu trasy strefy ekonomiczne, samorządy, GDDKiA oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ramach wspólnych działań podejmowane będą różne przedsięwzięcia, jak inwentaryzowanie potencjalnych terenów inwestycyjnych, przygotowanie ich dla inwestorów oraz promowanie w kraju i za granicą. Firmy lokujące się na terenach wokół S3 mogłyby płacić niższe czynsze, uzyskiwać dostęp do tańszych gruntów, dostawać wsparcie w postaci różnych dotacji.

Lokowanie się w rejonie S3 może być dla inwestorów tym bardziej atrakcyjne, że z logistycznego punktu widzenia trasa ma charakter strategiczny. Jest położona w korytarzu łączącym wybrzeże Polski z paneuropejskimi korytarzami transportowymi. Prowadzi południkowo od zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin na północy, następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju, przez ośrodki miejskie Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, Zagłębie Miedziowe do granicy z Czechami. Za pośrednictwem linii promowych zapewni najkrótsze bezpośrednie połączenie południowej Skandynawii z północnymi Czechami oraz Pragą.