Była jedną z wielu tam przechowywanych i znakomicie zachowanych. Zmarły nie należał do rasy żółtej, więc nie mógł być jednym z rdzennych mieszkańców tamtego regionu.

Autorzy filmu zrealizowanego przez ekipę National Geographic próbują rozwikłać zagadkę. Ustalono, że najstarsze odnalezione wówczas mumie liczą ponad 4 tys. lat. To podważyło przyjmowaną wcześniej teorię, iż cywilizacja zachodnia i starochińska narodziły się

3 tys. lat temu i rozwijały niezależnie od siebie. Te dwie odrębne kultury skutecznie miała od siebie oddzielać Kotlina Kaszgarska otoczona rozległymi i wysokimi masywami górskimi.

Badania genotypu odnalezionych w muzeum mumii, a także zachowanych fragmentów ubrań wskazały, że biali mieszkańcy pustyni Taklamakan przybyli z Europy. W prastarych chińskich tekstach odnaleźć można zresztą wzmianki o ludach żyjących na zachodnich rubieżach Chin: plemionach znacznie różniących się od rasy żółtej, których przedstawiciele mieli rude włosy i niebieskie oczy.

Autorzy filmu zajmują się także innym odkryciem. Na środku pustyni znajdującej się na północ od Tybetu odkryte zostało cmentarzysko, na którym spoczywały przez 4 tys. lat ludzkie zwłoki, znakomicie zakonserwowane przez suchy piasek. Badania wykazały, że miały chromosom Y, charakterystyczny dla wschodniej Europy, środkowej Azji i Syberii, ale rzadko występujący w Chinach. Ich tożsamość pozostaje jednak nieznana.

5.15 | tvp 2 | NIEDZIELA