Sygnatariusze oświadczenia w tej sprawie podkreślają, że w momencie przyjmowania definicji IRHA skupiała "31 krajów - w tym Polskę".

Definicja ta jest - jak czytamy - "jest przydatnym narzędziem edukacyjnym pozwalającym zwalczać nienawiść, dyskryminację i przeciwdziałanie antysemityzmowi w Polsce i na świecie".

"Przeciwstawiając się negacji ludobójstwa, rasizmowi, antysemityzmowi i ksenofobii, wspólnie podtrzymujemy pamięć i prawdę o Holokauście i przeciwstawiamy się tym, którzy ją podważają. Apelujemy do społecznego i politycznego zaangażowania w przeciwdziałanie antysemityzmowi i negacji Holokaustu. Tylko dzięki zdecydowanym działaniom przyszłe pokolenia będą rozumiały przyczyny Holokaustu i będą zdolne do refleksji nad jego konsekwencjami oraz przeciwstawiania się antysemickim ideologiom" - czytamy w oświadczeniu.

Czytaj więcej

Statut kaliski to było nowoczesne rozwiązanie

Autorzy oświadczenia wspominają następnie o wydarzeniach, do których doszło w Kaliszu 11 listopada 2021 roku, gdzie demonstracyjnie spalono tekst Statutu Kaliskiego z 1264 roku (statut nadawał prawa społeczności żydowskiej). "Publiczne propagowanie nienawiści wobec społeczności żydowskiej w Polsce pokazuje, jak ważne jest przeciwdziałanie antysemityzmowi" - podkreślają.

W tekście znajduje się też treść "niewiążącej prawnie roboczej definicji antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA)", która brzmi: "Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej".