Gdy Tajwan potrzebował pilnej pomocy, jego partnerzy, m.in. Stany Zjednoczone, Japonia, Litwa, Czechy, Słowacja i Polska, a także COVAX Facility, globalna inicjatywa na rzecz sprawiedliwej alokacji szczepionek przeciwko COVID-19, natychmiast zobowiązali się do darowizny lub dostarczenia szczepionek na Tajwan, pozwalając tym samym na stopniowe opanowanie pandemii. Jest to świadectwo wspólnych międzynarodowych wysiłków na rzecz sprostania groźnym wyzwaniom wywołanym przez pandemię. Te same wspólne starania będą konieczne do rozwiązania problemu rosnącej międzynarodowej cyberprzestępczości w erze post-pandemicznej, a Tajwan jest gotowy być częścią tych wysiłków.

Rosnące znaczenie cybertechnologii w obliczu pandemii

Podczas pandemii agencje rządowe i prywatne firmy na Tajwanie ściśle przestrzegały reżimu sanitarnego, aby zapobiegać grupowym infekcjom. Pracownicy przeszli w tryb pracy zdalnej, a szkoły na nauczanie online. Konsumenci zwrócili się w stronę handlu elektronicznego, a wirtualne platformy usług zamawiania i dostarczania jedzenia rozkwitły. Pandemia przyczyniła się do wprowadzenia tych zmian do naszego życia. Choć z pewnością w przyszłości zaczniemy się z tych rozwiązań stopniowo wycofywać, to ekspansji cybertechnologii już nie powstrzymamy. Cybertechnologia zasadniczo zmieniła sposób, w jaki pracujemy, żyjemy, uczymy się i odpoczywamy, czego wynikiem jest zupełnie nowy styl życia.

Jednak nasze uzależnienie od cybertechnologii w coraz większym stopniu sprawia, że przestępcom jest dużo łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej wykorzystać luki w zabezpieczeniach w celu popełnienia przestępstwa. Tym samym cyberbezpieczeństwo stanie się jednym z najważniejszych zagadnień w erze post-pandemicznej, ponieważ jest niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa publicznego na całym świecie.

Cyberprzestępczość nie zna granic; kluczem jest współpraca transnarodowa

Lokalizacja ofiary, sprawcy i miejsca zbrodni nie mają znaczenia, gdyż cyberprzestępczość nie zna granic. Najczęstszym przejawem cyberprzestępczości są oszustwa telekomunikacyjne, które wykorzystują Internet i inne technologie telekomunikacyjne. Współpraca ponadnarodowa jest konieczna, aby międzynarodowe grupy przestępcze mogły zostać postawione przed wymiarem sprawiedliwości.

W 2020 r. tajwańska policja wykorzystała potencjał analiz Big Data, aby zidentyfikować obywateli Tajwanu podejrzanych o prowadzenie oszustw telekomunikacyjnych w Czarnogórze. Tajwan skontaktował się z lokalnymi władzami i zaproponował wzajemną pomoc prawną, dzięki czemu Prokuratura Specjalna Czarnogóry poczyniła znaczące postępy w prowadzeniu sprawy. Dzięki wspólnym wysiłkom Tajwan i czarnogórska policja wykryły trzy oszustwa telekomunikacyjne i aresztowały 92 podejrzanych oskarżonych o podszywanie się pod chińskich urzędników rządowych, policję i prokuratorów. Przypuszcza się, że podejrzani oszukali ponad 2000 osób w Chinach, powodując straty finansowe w wysokości 22,6 mln USD. Ten przypadek uwydatnia cechy przestępczości międzynarodowej. Podejrzani byli obywatelami Tajwanu, a ofiarami byli obywatele Chin. Domniemane przestępstwo miało miejsce w Czarnogórze i zostało popełnione przy użyciu technologii telekomunikacyjnych. Dzięki dwustronnej współpracy policyjnej podejrzani zostali zatrzymani, a kolejne niewinne osoby nie padły ofiarą oszustwa.

Prokuratura Specjalna Czarnogóry przekazuje postępowanie tajwańskiej policji

Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży to kolejne przestępstwo potępiane na arenie międzynarodowej, a kraje na całym świecie dokładają wszelkich starań, aby temu zapobiec i postawić sprawców przed wymiarem sprawiedliwości. W 2019 r. tajwańska policja otrzymała informacje z wirtualnej platformy CyberTipline, amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych, wskazujące, że obywatel Republiki Południowej Afryki przebywający na Tajwanie był podejrzany o zamieszczanie w Internecie treści pornograficznych z udziałem dzieci. Podążając tym tropem, tajwańska policja szybko zlokalizowała podejrzanego i przeszukała jego mieszkanie, przechwytując liczne dowody. Policja znalazła zdjęcia i filmy, na których molestował seksualnie tajwańskie dzieci. Nielegalne obrazy były przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, a rzekome przestępstwa zostały popełnione na Tajwanie. Ofiary w tym przypadku były zbyt młode, aby odpowiednio zrozumieć zaistniałą sytuację i zwrócić się o pomoc. Gdyby tajwańska policja nie otrzymała tych wskazówek, prawdopodobnie więcej dzieci padłoby ofiarą podejrzanego. Sprawa ta zawdzięcza swój pomyślny finał współpracy międzynarodowej i wymianie informacji kryminalnych, które mogą skutecznie ograniczyć przestępczość.

Międzynarodowa współpraca na rzecz zwalczania pornografii dziecięcej

Cyberprzestępczość obejmuje dochodzenia transgraniczne. Jednak na całym świecie jurysdykcje i definicje przestępstw różnią się w zależności od organów ścigania. Grupy przestępcze aż za dobrze o tym wiedzą i wykorzystują luki informacyjne, uciekając do innych krajów, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zatrzymania. Podobnie jak COVID-19, cyberprzestępczość może uderzyć w obywatela dowolnego kraju. Tak jak świat połączył siły, aby walczyć z pandemią, zwalczanie cyberprzestępczości również wymaga wspólnych wysiłków międzynarodowych sił policyjnych, wspierających się wzajemnie i dzielących się informacjami. Tylko wtedy można zwiększyć globalne bezpieczeństwo poprzez zapobieganie większej liczbie przestępstw i skuteczniejsze rozwiązywanie większej liczby spraw.

Tajwańska policja od dawna stara się promować współpracę międzynarodową w zwalczaniu przestępczości transgranicznej. W 2020 roku miały miejsce trzy szczególne sprawy. Dzięki wspólnym wysiłkom Tajwanu, Wietnamu i Stanów Zjednoczonych w styczniu 2020 r. przeprowadzono serię nalotów na międzynarodowe centra telefoniczne świadczące fałszywe usługi telekomunikacyjne. W następnym miesiącu została namierzona grupa zajmująca się fałszowaniem waluty amerykańskiej. Natomiast w lipcu aresztowano 12 osób podejrzanych o udział w handlu ludźmi i łamanie ustawy o zapobieganiu seksualnemu wykorzystywaniu dzieci i młodzieży.

Tajwańska policja dysponuje wyspecjalizowaną jednostką śledczą ds. przestępczości wykorzystującej zaawansowane technologie oraz doświadczonymi śledczymi ds. cyberprzestępczości. Kryminalne Biuro Śledcze (CIB) przy Krajowej Agencji Policji w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powołało również Laboratorium Kryminalistyki Cyfrowej, które spełnia międzynarodowe standardy. Laboratorium otrzymało pierwszą na świecie akredytację ISO/IEC 17025 w zakresie analizy programów Windows wydaną przez Taiwan Accreditation Foundation. W 2021 r. CIB ujednoliciło swoje procedury analizy złośliwego oprogramowania z ustanowieniem mechanizmów analizy plików i sieci. Doświadczenia Tajwanu w zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wnieść znaczący wkład w globalne wysiłki na rzecz budowy bezpieczniejszej cyberprzestrzeni.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Tajwan może pomóc stworzyć bezpieczniejszy świat

Pandemia COVID-19 uświadomiła nam, że choroby nie znają granic i mogą dotknąć każdego — bez względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, język czy płeć. Nieufność, nieporozumienia i brak przejrzystości między krajami przyspieszyły rozprzestrzenianie się wirusa. Tylko wtedy, gdy międzynarodowi partnerzy zaoferują sobie wzajemną pomoc i podzielą się wiedzą specjalistyczną w zakresie zwalczania pandemii i szczepionkami, świat będzie w stanie szybciej i skuteczniej przezwyciężyć pandemię.

Globalne cele sił policyjnych zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie Interpolu w 2017 roku, z głównym zadaniem stworzenia bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego świata. Mając na uwadze tę misję, musimy podjąć współpracę w walce z przestępczością – tak jak połączyliśmy siły w walce z pandemią. Żadna agencja policyjna ani kraj nie powinny być wykluczone. Aby skutecznie zwalczać cyberprzestępczość i wzmacniać globalne cyberbezpieczeństwo, świat musi współpracować. Tajwan potrzebuje międzynarodowego wsparcia, a Tajwan chce i jest w stanie pomóc światu, dzieląc się swoim doświadczeniem.

Gdy cały świat łączy siły, aby walczyć z pandemią, wzywamy w tym samym duchu społeczność międzynarodową do poparcia zaproszenia Tajwanu do udziału w tegorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Interpolu w roli obserwatora i uczestnictwa w spotkaniach, mechanizmach i działaniach szkoleniowych Interpolu. Pragmatyczny i znaczący wkład Tajwanu pomógłby uczynić świat bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich.

O autorze:
Huang Chia-lu

Autor jest komisarzem Kryminalnego Biura Śledczego Republiki Chińskiej (Tajwanu)