Dobowa liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce zbliża się do 10 tysięcy (29 października po raz pierwszy tej jesieni liczba ta przekroczyła dziewięć tysięcy). Jednocześnie od kilku dni liczba zgonów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 przekracza 100.

W Polsce nadal obowiązują obostrzenia dotyczące m.in. obowiązku noszenia masek w miejscach publicznych znajdujących się pod dachem. W odróżnieniu jednak od innych krajów UE - m.in. Niemiec, Francji czy Włoch - nie wprowadzono obowiązku legitymowania się tzw. certyfikatem covidowym przez osoby chcące uzyskać dostęp do miejsc publicznych takich jak kina, restauracje czy siłownie. We Włoszech certyfikatem covidowym muszą legitymować się wszystkie osoby, które pracują stacjonarnie. 

Czytaj więcej

Koronawirus na Łotwie: Ofiary telewizyjnej propagandy

Celem stosowania certyfikatów covidowych jest z jednej strony skłonienie jak największej liczby osób do szczepień przeciw COVID-19, z drugiej - unikanie wprowadzenia obostrzeń obejmujących całe społeczeństwo, tak jak miało to miejsce np. na Łotwie, gdzie - w związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń tej jesieni - wprowadzono miesięczny lockdown, a premier kraju przeprosił zaszczepionych przeciw COVID-19 za to, że muszą cierpieć za "nieodpowiedzialność połowy społeczeństwa".

W Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 19 924 766 osób. Według danych ECDC w pełni zaszczepionych jest 61,3 proc. dorosłych Polaków przy średniej dla całej UE na poziomie 75,2 proc. W Portugalii odsetek ten wynosi 91,4 proc.

61,3 proc.

Tylu dorosłych Polaków - według danych ECDC - jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - "w Polsce powinno wprowadzić się obowiązek posiadania certyfikatów covidowych przez klientów kin, restauracji czy galerii handlowych".

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 42,9 proc. respondentów.

Autopromocja
FORUM ESG

Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Odpowiedzi "nie" udzieliło 40,1 proc. ankietowanych.

17 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Częściej za obowiązkiem posiadania certyfikatu covidowego są mężczyźni (47%), osoby powyżej 50 lat (51%) oraz badani o wykształceniu wyższym (48%). Tego zdania są też częściej osoby o dochodzie netto powyżej 5000 zł (60%) oraz badani z miast od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (56%) - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

W porównaniu do sondażu z 13-14 lipca, w którym zadaliśmy takie samo pytanie, odsetek zwolenników wprowadzenia certyfikatów covidowych wzrósł o 7,3 punktu procentowego. Odsetek przeciwników spadł z kolei o 5,7 punktu proc.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26.10-27.10.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.