- Projekt ostrzegania o zagrożeniu powodziowym w Bieżanowie został zaprezentowany podczas ostatniego spotkania zespołu zadaniowego ds. przeciwdziałania następstwom nawalnych opadów deszczu w tym rejonie miasta – poinformował dziś Urząd Miasta Krakowa.

 

Urzędnicy będą ostrzegać przed zagrożeniem

Mieszkańcy Bieżanowa będą informowani o zagrożeniu poprzez komunikaty SMS-owe, sygnał głosowy z syreną ostrzegającą oraz dodatkowo straż miejska będzie jeździć w rejonie zagrożonych ulic, informując o aktualnej sytuacji.

Wszystkie kanały komunikacji zostaną uruchomione w momencie, gdy stan alarmowy wody na bieżanowskim zbiorniku osiągnie poziom 208,5 metra.

- Od tego momentu do całkowitego wypełnienia zbiornika pozostaje około 1,5 godziny. Przy założeniu, że jest to średni dopływ do zbiornika z lekką tendencją wzrostową, jest to czas na zabezpieczenie posesji przed wodą lub ewentualną bezpieczną ewakuację – tłumaczą urzędnicy.

Mariusz Kaczmarek, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK dodaje, że wspólnie z mieszkańcami i radnymi tej dzielnicy ustalono, że akcję zbierania numerów telefonów od osób, które chcą otrzymywać takie powiadomienie, będzie koordynować Rada Dzielnicy XII.

Następnie numery zostaną przekazane do Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, skąd będą wysyłane komunikaty SMS w przypadku zagrożenia

Komunikat głosowy będzie miał treść: „Uwaga Mieszkańcy! Poziom wody na zbiorniku w Bieżanowie osiągnął stan alarmowy. Może nastąpić gwałtowny wylew wody z rzeki Serafy. Prosimy o zabezpieczenie mienia i ewentualne ewakuowanie się poza teren zagrożony". Pojawi się on wraz z syreną alarmową.

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

 

Wcześniej będą ćwiczenia

Jak zapowiada krakowski magistrat wkrótce zostanie przećwiczony w terenie w obecności mieszkańców. A dodatkowo w razie pojawienia się sygnału, straż miejska będzie patrolować ulice na tym terenie, aby dodatkowo informować mieszkańców o zagrożeniu.

Specjalny zespół z krakowskiego ratusza przygotował także cztery lokalizacje, w których będzie dostępny piasek oraz spakowane worki z piaskiem.

Dla obszaru ulic: Udzieli, Łazy, Działkowa, Laskowa, Ogórkowa i Bieżanowska, miejscem składowania piasku będzie rejon przy cmentarzu na ul. Podmiłów oraz siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 przy ul. Aleksandry 2.

Dla rejonu ulic Korepty, Sucharskiego, Rakuś, Półłanki, Stacyjna oraz ulic przyległych, worki i kontenery z piaskiem zlokalizowane zostaną na terenie zbiornika Serafa I oraz na placu dworu Czeczów.

Wkrótce odbędzie się także spotkanie zespołu w terenie, aby ustalić dokładne miejsce dla specjalnego urządzenia pompującego wodę z Drwinki z rejonu ul. Udzieli, Działkowej i Laskowej.

- Pompa byłaby ustawiona na ul. Kosiarzy. Ten sposób odpompowywania wody zastąpiłby układaną dotąd ponaddwukilometrową magistralę, byłby też znacznie skuteczniejszy – mówią urzędnicy.

Te działania będą możliwe do szybkiego wprowadzenia do momentu zrealizowania prac inwestycyjnych, częściowo pomogą zabezpieczyć bieżanowian.

 

Pomoc dla zalanych mieszkańców

Te wszystkie kroki podejmowane teraz przez urzędników są po sierpniowym zalaniu Bieżanowa, gdzie z koryta wystąpiła rzeka Serafa i zalała pobliskie ulice oraz budynki Pod wodą znalazły się m.in. ulice dzielnicy m.in. Półłanki, Bieżanowska, mjr Sucharskiego, Udzieli. A mieszkańcy dosłownie brodzili w wodzie po kolana po swoich działkach oraz piwnicach, jak i po tym zalanym fragmencie ulicy Bieżanowskiej.

Strażacy cały czas dostarczali im worki z piaskiem, próbowali ratować, co się dało. Zalane zostały samochody stojące na posesjach, piwnice oraz nawet partery niektórych domów. Straty były ogromne. Ewakuowano mieszkańców z sześciu domów.

Jak podał kilka dni temu krakowski magistrat mieszkańcy poszkodowani w związku z ulewnymi deszczami i podtopieniami, mogą zgłaszać się po pomoc finansową do filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatkowo mieszkańcy zalanych domów otrzymali urządzenia do osuszania mieszkań a mieszkańcy przy ul. Działkowej posiłki oraz gorącą wodę.

- Pomoc przyznawana jest niezależnie od posiadanego dochodu. Rozliczenie otrzymanej pomocy następuje na podstawie przedłożonych faktur lub rachunków przez osoby, którym decyzją administracyjną zostanie przyznana pomoc finansowa – przyznają urzędnicy.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich dostępnych form pomocy można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania filii MOPS lub dzwoniąc do punktu informacyjnego MOPS – nr tel. 12 616 54 08. Adresy filii MOPS można znaleźć na stronie www.mops.krakow.pl.