Minister sprawiedliwości pracuje nad projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącym europejskich poświadczeń spadkowych (EPS).

Chodzi o to, że Krajowa Rada Notarialna prowadzi obecnie rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia. Na jesieni przekształci się on w rejestr spadkowy. Ministerstwo chce, by do tego rejestru trafiały także wspomniane EPS.

Europejskie poświadczenia spadkowe wprowadziło do państw unijnych rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Rozporządzenie pozostawia do uznania państw UE, czy chcą uwzględniać EPS w krajowych rejestrach. Do tej pory w Polsce nie było takiego obowiązku. Projekt to zmienia. Dzięki temu zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości zwiększy się pewność obrotu prawnego oraz zminimalizuje ryzyko wydania sprzecznych orzeczeń, tj. innych dokumentów potwierdzających prawo do spadku.

etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne