Uczelnie, które chcą, aby odbyło się u nich szkolenie wojskowe dla ochotników studentów, mogą już się zgłaszać do programu „Legia Akademicka”. Ministerstwo Nauki realizuje go wspólnie z resortem obrony narodowej.

Z informacji, które otrzymaliśmy od wiceministra nauki Piotra Mullera wynika, że w tym roku przeszkolonych może zostać do 5 tys. studentów. Zajęcia teoretyczne odbędą się na uczelniach, które podpiszą porozumienie z Ministerstwem Nauki. Resort ustalił, że w ośrodkach akademickich do 100 tysięcy mieszkańców do programu może się zgłosić jedna uczelnia publiczna i jedna niepubliczna (tyle że musi ona posiadać minimum 200 studentów studiów stacjonarnych). Taki limit uczelni nie obowiązuje w większych ośrodkach akademickich.

Zajęcia w kolejnej sesji

Student może wziąć udział w zajęciach wojskowych na uczelni, która ma podpisane stosowne porozumienie, niekoniecznie na swojej macierzystej. Zajęcia teoretyczne będą trwały 30 godzin, najpewniej będą się odbywały w weekendy. – Pierwsze zajęcia na uczelniach mogą się odbyć na początku drugiego semestru, czyli już w lutym – zapewnia „Rzeczpospolitą” wiceminister Muller.

Zajęcia obejmą cztery bloki tematyczne: podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego (m.in. regulaminy, dyscyplina wojskowa), szkolenie bojowe (taktyka i szkolenie strzeleckie), szkolenie logistyczne (budowa i eksploatacja sprzętu wojskowego oraz zabezpieczenie logistyczne) oraz szkolenie ogólne (prawne, medyczne).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas wakacji. W poprzednim roku odbywały się one w ośmiu Centrach Szkolenia Sił Zbrojnych (Toruń, Grudziądz, Ustka, Koszalin, Poznań, Wrocław, Zegrze i Dęblin) oraz w 22 Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku.

Ponad połowę programu praktycznego zajmie taktyka i szkolenie strzeleckie. Na szkoleniu podoficerskim studenci zostaną przygotowani do dowodzenia drużyną piechoty w walce, poznają proces dowodzenia. Szkolenie to zostanie zakończone egzaminem na pierwszy stopień podoficerski.

MON przewiduje organizację zajęć poligonowych na przełomie lipca i sierpnia, a także we wrześniu. Będą one realizowane w tzw. module podstawowym (21 dni – 183 godziny szkoleniowe) – dla szeregowego rezerwy zakończony przysięgą wojskową. Zostanie też zorganizowane szkolenie podoficerskie (kolejne 21 dni – 183 godziny szkoleniowe) zakończone egzaminem podoficerskim. Za każdy dzień poligonu student otrzyma 92,20 zł, to oznacza, że w czasie całego 42 dniowego szkolenia może otrzymać 3,8 tys. zł.

MON zapowiada, że Legia Akademicka ma być też realizowana w kolejnych latach. Niebawem MON rozpocznie kampanię społeczną, której celem będzie zachęcenie studentów do odbycia takiej ochotniczej służby wojskowej. Będzie odbywała się w ramach kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Kandydaci do wojska

W poprzednim roku odbył się pilotaż tego programu, wzięło w nim udział 3487 studentów. Z badań przeprowadzonych wśród jego uczestników przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych wynika, że w zajęciach wojskowych uczestniczyli głównie studenci trzeciego roku, mający średnią ocen co najmniej 4 z poprzedniego semestru (67 proc. wskazań), którzy najczęściej przed podjęciem studiów mieszkali na wsiach (40 proc.). Połowa z nich miała w rodzinie co najmniej jednego żołnierza zawodowego lub rezerwy. Co ciekawe, ponad 40 proc. studentów wcześniej uczestniczyła już w zajęciach strzeleckich. Aż 85 proc. nie była jednak członkiem organizacji harcerskiej, organizacji proobronnej (84 proc. wskazań) lub klasy mundurowej (83 proc.). Co czwarty uczestnik takich zajęć w przyszłości chciałby zostać żołnierzem zawodowym, mniej więcej tyle samo deklaruje chęć wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Legia Akademicka nawiązuje do ochotniczej formacji wojskowej utworzonej 11 listopada 1918 r. ze studentów uczelni warszawskich o tej samej nazwie, która 26 listopada 1918 r. została przekształcona w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego, 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej.