Od 1 maja zmieniły się zasady ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Dla wielu grup wygasło stare zwolnienie z tego obowiązku, które określał załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących.

Nie ma już zatem w tym załączniku m.in. usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania czy usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Oznacza to, że obecnie co do zasady prawnicy i lekarze usługi świadczone na rzecz zwykłych osób fizycznych, czyli nieprowadzących działalności gospodarczej, powinni nabijać na kasy fiskalne.

Nie oznacza to jednak, że podatnicy świadczący takie usługi na rzecz osób fizycznych automatycznie i w każdym przypadku są do tego zobowiązani. Jak podkreśla Maciej Grochulski, partner w Kancelarii Paczuski & Taudul, zwolnienie miało charakter stricte przedmiotowy i jest jednym z wielu przewidzianych w rozporządzeniu zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Elektroniczne płatności

Skorzystanie ze zwolnienia nie jest bardzo trudne.

– Zgodnie z poz. 37 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. zwolnione z obowiązku ewidencjonowania są usługi, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła – zauważa Anna Łukaszewicz-Obierska, radca prawny, partner w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Dotyczy to także płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową. Jeżeli więc kancelaria prawna czy gabinet lekarski umówi się z klientami na tego rodzaju płatności, to świadczone usługi nie będą musiały być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej.

Usługi świadczone przez lekarzy i prawników, ale także innych podatników, mogą korzystać ze zwolnienia uregulowanego w tym przepisie, jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję, czyli z dokumentu przelewu lub przekazu, jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy.

Obrót bez znaczenia

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

– Powyższym zwolnieniem mogą być objęte wszystkie usługi świadczone przez lekarzy lub prawników, niezależnie od ich ilości oraz wartości transakcji. Oczywiście, jeśli zrezygnują z przyjmowania zapłaty za świadczone usługi w gotówce. Taka rezygnacja musi być całkowita – podkreśla Anna Łukaszewicz-Obierska. – Przestanie ono bowiem obowiązywać, gdy nastąpi choćby jednorazowe przyjęcie zapłaty w gotówce.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki a.tarka@rp.pl

Obowiązki podatkowe: Kto jest zwolniony z obowiązku

- Podatnicy, u których kwota obrotu z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim i bieżącym roku podatkowym 40 tys. zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

- Podatnicy świadczący usługi opłacane w całości za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK (odpowiednio na rachunek w banku lub w SKOK) pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

- Podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli łącznie są spełnione dwa warunki:

1) każde świadczenie usługi jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są dane identyfikujące odbiorcę,

2) liczba tych operacji w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, a odbiorców tych usług było mniej niż 20.

Czytaj też artykuł:

Prawnik może legalnie uciec od kasy fiskalnej

Zobacz więcej w serwisie:

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Adwokaci i radcowie

Sfera budżetowa

»

Lekarze i pielęgniarki

Dobra Firma

»

Podatki i księgi

»

VAT i akcyza

»

Kasy fiskalne