Lekarskie błędy pod lupą dyrektora szpitala

NFZ nie powinien jednocześnie oceniać jakości szpitali i decydować o wysokości ich finansowania – uważają eksperci.

Publikacja: 28.06.2023 16:06

Lekarskie błędy pod lupą dyrektora szpitala

Foto: Adobe Stock

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta powinna zostać uchwalona, ale nie w zaproponowanym przez Sejm kształcie – do takiego wniosku doszli senatorowie zasiadający w komisji zdrowia. Komisja przyjęła poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. Poprawki zgłaszane przez stronę społeczną mają być rozpatrywane podczas drugiego czytania. A tych nie brakowało.

Pierwotny, rządowy projekt ustawy o jakości był torpedowany przez środowisko medyczne. Największe kontrowersje budziła kwestia zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Lekarze obawiali się, że będą musieli donosić na samych siebie. Dezaprobatę budził również pomysł likwidacji Centrum Monitorowania Jakości.

Ustawa nie zyskała akceptacji Senatu, którego weta nie udało się odrzucić w Sejmie. Powróciła w formie projektu poselskiego. Wykreślono z niej przepisy dotyczące no fault, odstąpiono od likwidacji CMJ, a regulacje dotyczące rekompensaty za błędy medyczne przeniesiono do projektu nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta.

- Zostawiamy swobodę w zakresie monitorowania zdarzeń niepożądanych dyrektorom szpitali. W późniejszym czasie będziemy starać się to ujednolicić. Warto wprowadzić rozwiązanie w formie ustawy i na podstawie doświadczenia w przyszłości dokonywać korekt. – mówił na posiedzeniu wiceminister Piotr Bromber.

O to apelował też przewodniczący powołanej przez ministra Rady Organizacji Pacjentów.

Swoje stanowisko przedstawiło Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL) zrzeszające Naczelną Izbę Lekarską, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumienie Rezydentów OZZL. Głównym zarzutem było to, że wskaźniki jakości będzie monitorował NFZ i na ich podstawie będzie mógł zmienić wysokość finansowania placówek.

Uczestnicy posiedzenia podkreślali, że wciąż nie przedstawiono kluczowych dla ustawy aktów wykonawczych. POL domaga się, by rozporządzenie określające wskaźniki jakości opieki zdrowotnej wypracował zespół ekspercki. Minister powinien też zasięgnąć opinii właściwych organów samorządów zawodów medycznych, w tym Naczelnej Rady Lekarskiej.

Etap legislacyjny: przed drugim czytaniem w Senacie

Czytaj więcej

Ustawa upadła jednym głosem. Lekarze: mamy sukces. RPP: zła wiadomość dla pacjentów

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta powinna zostać uchwalona, ale nie w zaproponowanym przez Sejm kształcie – do takiego wniosku doszli senatorowie zasiadający w komisji zdrowia. Komisja przyjęła poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. Poprawki zgłaszane przez stronę społeczną mają być rozpatrywane podczas drugiego czytania. A tych nie brakowało.

Pierwotny, rządowy projekt ustawy o jakości był torpedowany przez środowisko medyczne. Największe kontrowersje budziła kwestia zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Lekarze obawiali się, że będą musieli donosić na samych siebie. Dezaprobatę budził również pomysł likwidacji Centrum Monitorowania Jakości.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Prawo rodzinne
Rozwód u notariusza lub przed urzędnikiem USC. Resort Bodnara ma śmiały plan