Tag: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Powiązane

Organizacje

Ewa Szadkowska: Ryzykowna recepta na kolejki

Ułatwienia w uzyskaniu dyplomu lekarza specjalisty są na rękę młodym medykom. Czy jednak będą równie korzystne dla pacjentów?

Krajowa Sieć Onkologiczna: Z rakiem będziemy walczyć tylko w sieci

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za onkologiczne leczenie tylko w sieci.

Wielkopolska sądzi się Narodowym Funduszem Zdrowia. Podstawą wyrok TK

Na blisko 100,3 mln opiewa łączna kwota roszczeń dochodzonych od NFZ przez samorząd woj. wielkopolskiego oraz szpitale, dla których jest on organem tworzącym. Do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowano w tej sprawie dziewięć pozwów. W lutym 2023 r. ma się odbyć pierwszy proces. Województwo tłumaczy, że pogarszająca się sytuacja finansowa szpitali nie jest efektem złego zarządzania, ale skutkiem wadliwego systemu finansowania świadczeń.

NFZ zapłaci za to, za co wcześniej płacił bezpośrednio budżet państwa

Przeniesienie kosztów finansowania część świadczeń z budżetu państwa do NFZ – to najważniejsza zmiana, jaką niesie przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i dentysty. Podczas dyskusji nad rządowym projektem politycy opozycji mówili wprost: to dołożenie Narodowemu Funduszowi Zdrowia nowych zadań, bez zagwarantowania mu na ten cel dodatkowych środków. Wcześniej krytycznie o projekcie wypowiadała się także Naczelna Rada Lekarska.

NFZ straci miliardy złotych na leczenie. W Sejmie przegłosowano ustawę PiS

NFZ przejmie finansowanie części świadczeń i zadań, które w tej chwili pokrywane są z budżetu państwa. Takie zmiany przewiduje przyjęta w środę przez Sejm nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

NFZ sfinansuje leki dla seniorów i ciężarnych

NFZ przejmie finansowanie części świadczeń i zadań, które w tej chwili pokrywane są z budżetu państwa.

Korekta w systemie finansowania objęła jedną trzecią szpitali

Na ponad 590 szpitali w Polsce znajdujących się w tzw. sieci PSZ, aż 173 spełniły kryteria otrzymania dodatkowych pieniędzy na podwyżki.

Polskie szpitale zagrożone cyberatakami. NFZ ma pieniądze na zabezpieczenia

Ok. 200 mln zł pozostało jeszcze w puli środków, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia ma do przekazania szpitalom na poprawienie ich zabezpieczeń przed cyberatakami. - Incydenty, które bezpośrednio zagrażają cyberbezpieczeństwu placówek medycznych, nasiliły się po napaści Rosji na Ukrainę - tłumaczy Fundusz.

Ograniczone leczenie innych chorób, więcej zgonów. Kontrola NIK szpitali w czasie COVID-19

Łóżka przeznaczone dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 nie były wykorzystywane optymalnie, leczenie osób z innymi niż COVID-19 schorzeniami zostało znacznie ograniczone - wynika z przeprowadzonej w szpitalach kontroli NIK, w której podkreślono, że w całym badanym przez Izbę okresie w Polsce odnotowano zwiększoną liczbę zgonów.

NFZ płaci już tylko za białe plomby

Od niedzieli we wszystkich gabinetach dentystycznych został wycofany zawierający szkodliwą rtęć amalgamat stomatologiczny.