Policzył to serwis rynekzdrowia.pl na podstawie projektu ustawy  o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, który we wtorek przyjął rząd.

Od 1 lipca nowa najwyższa pensja minimalna w ochronie zdrowia przekroczy 8200 zł brutto, a najniższa -  3 680,64 zł brutto.

Jedną z najważniejszych zmian jest przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. W praktyce oznaczać to będzie podwyżkę minimalnej pensji o ponad 41 proc., czyli o 1 550 zł. 

Czytaj więcej

Od lipca płace w służbie zdrowia mają iść w górę o 30 procent

Przykładowy wzrost gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych wyniesie:

• lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł;

• lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł;

• mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;

• lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;

• lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł;

• mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub  położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł;

• pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł;

• fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł;

• opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł;

• pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np.  sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł.

Faktyczne wzrosty wynagrodzeń będą  jeszcze wyższe, gdyż konsekwencją podwyżki wynagrodzeń zasadniczych będzie wzrost naliczanych od nich pochodnych.