Uchodźcy nieznający polskiego będą mogli liczyć na wsparcie psychologiczne i medyczne swoich rodaków. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie zaś mogła gromadzić, przechowywać, a następnie dostarczać produkty lecznicze na terytorium Ukrainy. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, przyjęty przez rząd na ostatnim posiedzeniu.

Czytaj więcej

Ukraińcy na polskim rynku pracy. Są najnowsze dane

Więcej osób obsłuży uchodźców. Ze względu na znaczną liczbę ukraińskich obywateli uprawnionych do otrzymywania numeru PESEL oraz brak wystarczającej liczby pracowników samorządowych mogących wykonywać to zadanie możliwe będzie upoważnienie osób niezatrudnionych w urzędach gmin do czynności związanych rejestracją.

Projekt przewiduje też ułatwienia w zatrudnianiu ukraińskich naukowców.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu