Na tydzień przed złożeniem w Sejmie obywatelskiego projektu w sprawie minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, rząd w trybie obiegowym przyjął projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Informację potwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą" rzecznik rządu Rafał Bochenek. Projekt zakłada stopniowy wzrost wynagrodzenia pracowników medycznych zatrudnionych w szpitalach do 2021 r. Roczną wysokość wzrostu wynagrodzenia szpitale mają co roku, do 31 maja, ustalać ze związkami zawodowymi.

Zdaniem Marka Wójcika, byłego wiceministra administracji i cyfryzacji, dziś eksperta Związku Miast Polskich, resort zdrowia rozdaje pieniądze, których nie ma.

- W projekcie ustawy nie podano żadnego źródła finansowania, co sprawi, że podwyżki obciążą podmioty lecznicze, a pośrednio samorządy terytorialne, które będą musiały pokrywać zobowiązania zadłużających się szpitali. To one będą musiały znaleźć pieniądze, a potem borykać się ze związkami zawodowymi – uważa. – Lepiej, by minister najpierw znalazł pieniądze na funkcjonowanie systemu, a dopiero potem je rozdawał. A nie odwrotnie – dodaje.

Projekt krytykują także członkowie Porozumienia Zawodów Medycznych, którzy za tydzień złożą w Sejmie własny projekt minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

- Uważamy, że stawki proponowane przez resort są zbyt niskie, a okres dojścia do nich zbyt powolny – uważa Damian Patecki, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. - Nie podzielam obaw ekspertów związanych z brakiem źródła finansowania dla tych podwyżek. Obecny rząd wielokrotnie pokazał, że gdy istnieje wola, wszystkie problemy są drugorzędne. Widać, że pieniądze są. Słyszeliśmy, że nie ma finansowania, ale udało się zwiększyć punkt rozliczeniowy dla szpitali o 2 zł – dodaje Patecki.

Projekt PZM zakłada, że minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty ma wynosić trzykrotność średniej krajowej brutto (ok. 12 tys.), rezydenta dwukrotność (ok. 8 tys.), a stażysty – jednokrotność (4 tys). Zgodnie z projektem resortu minimalne wynagrodzenie specjalisty ma wynosić 6,4 tys. zł brutto, rezydenta – 5,3 tys. zł, a stażysty – prawie 3,7 tys. zł.