Przypomnijmy, iż 21 listopada Sejm i przy burzliwym sprzeciwie opozycji wybrał na sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stelinę. Zastąpią oni w Trybunale trzech sędziów, których kadencje skończyły się 3 grudnia, tj. Stanisława Rymara, Piotra Tuleję oraz Marka Zubika.

Opozycja podnosiła, że zgodnie z konstytucją, wymogiem koniecznym jest, aby kandydat na sędziego TK nie osiągnął wieku 65 lat i przypomniał, że dwóch zgłoszonych kandydatów nie spełnia tego wymogu.

Prawo i Sprawiedliwość odpowiedziało, że nie ma żadnego przepisu prawa, który zabraniałby pełnienia funkcji sędziego TK przez osobę powyżej 65. roku życia.

W najbliższym czasie Sejm wybierze jeszcze jednego sędziego TK. 5 stycznia upływa bowiem kadencja Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej. To oznacza, że wkrótce w TK z tzw. starych sędziów, wybranych przez poprzednie opcje rządzące, zostanie tylko Leon Kieres, którego kadencja upływa w lipcu 2021 roku.