Oświadczenie to reakcja na piątkową publikację gazety "Fakt", pt. „Zbigniew Ziobro. Chce ścigać Gersdorf!". Napisano w niej m.in., że "w PiS powstał plan postawienia Małgorzacie Gersdorf zarzutów przekroczenia uprawnień!".

Jak czytamy w komunikacie resortu, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w związku z art. 20 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 r. w liście do I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf wniósł o zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa.

Podkreślił w nim, że dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi kompetencjami – dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów, co do których Minister Sprawiedliwości 25 stycznia 2018 roku wniósł o powierzenie im pełnienia obowiązków sędziowskich.

- Ani ten list, ani jakiekolwiek wypowiedzi Zbigniewa Ziobro, zarówno jako Ministra Sprawiedliwości, jak i Prokuratora Generalnego, nie dają podstaw do twierdzeń zawartych w publikacji gazety „Fakt" - podkreślono.