"Niemal od początku sprawowania przez Panią funkcji Prezesa TK obserwujemy praktykę kształtowania składów orzekających Trybunału, w której znajdujemy nieprawidłowości" - cytuje portal Onet pismo skierowane do Julii Przyłębskiej, podpisane przez sędziów TK Leona Kieresa, Piotra Pszczółkowskiego, Małgorzatę Pyziak-Szafnicką, Stanisława Rymara, Piotra Tuleję, Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz i Marka Zubika.

 

Ich zdaniem chodzi m.in. o niejasne kryteria wyznaczania sprawozdawców i przewodniczących składów orzekających; powszechnie stosowane zmiany obsady sędziowskiej w uprzednio wyznaczanych składach TK; powtarzający się brak uzasadnienia zarządzeń o zmianie składów sędziowskich oraz niemal całkowite pomijanie niektórych sędziów przy wyznaczaniu składów rozpatrujących wnioski o wyłączenie sędziów.

"Praktyka wyznaczania składów sędziowskich powinna być transparentna i zapewniać każdemu z sędziów konstytucyjnych wiedzę, którą z kolejnych rodzajów spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego będzie rozpoznawana z jego udziałem" - wskazują autorzy pisma i wnoszą o bezzwłoczne przedstawienie informacji o dotychczasowej praktyce wyznaczania składów oraz przyjętych przez prezes Przyłębską zasadach wyznaczania składów na przyszłość.

Zobacz skan pisma sędziów TK