Przypomnijmy, iż w poniedziałek blisko 50 organizacji i inicjatyw społecznych wydało stanowisko w sprawie zdania odrębnego Mariusza Muszyńskiego do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Chodzi o zdanie odrębne do orzeczenia z 6 czerwca 2018 r. (sygn. K35/16), w którym Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie ustawy antyterrorystycznej. Do umorzenia doszło po tym, jak swój wniosek w tej sprawie wycofał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Bodnar uzasadniał taki ruch faktem, iż w składzie orzekającym zasiadają trzy osoby nieuprawnione do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym.

W zdaniu odrębnym do orzeczenia wiceprezes TK - Mariusz Muszyński - zarzucił Rzecznikowi Praw Obywatelskich m.in. to, że „eksponuje brak szacunku dla Konstytucji RP, [...] ale też osobiste braki etyczne i niedostatek wiedzy z zakresu prawa [...]". Uważa również, że ze stanowisk RPO przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego przebije „pokrętna logika stanowiąca punkt wyjścia do przemycenia linii aksjologicznej godzącej w takie wartości, jak: państwo, [...] wolności religijne, równość, dziedzictwo narodowe, małżeństwo itp.".

Blisko 50 organizacji i inicjatyw społecznych wydało stanowisko w tej sprawie. „Z dużą przykrością odnotowujemy kolejny nieuzasadniony atak pana Mariusza Muszyńskiego na sumiennie wypełniającego funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara" – piszą organizacje we wspólnym wystąpieniu.

Głos w tej sprawie zabrali w czwartek byli Rzecznicy Praw Obywatelskich. Jak czytamy w wydanym oświadczeniu "My, byli Rzecznicy Praw Obywatelskich, wyrażamy nasz sprzeciw wobec instrumentalnego traktowania ochrony praw człowieka jako fragmentu krajowej walki politycznej. Dlatego za niepokojące i naganne uważamy próby dyskredytacji pracy i osoby Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich siódmej kadencji, dokonywane przy wykorzystaniu zdania odrębnego w Trybunale Konstytucyjnym, używanego opacznie, w złej wierze, nieprofesjonalnie i w sposób naruszający dobre obyczaje".

Byli RPO podkreślają, że "Adam Bodnar do tej pory dał dowody rzetelnej wiedzy prawniczej i zaangażowania w służbie prawom człowieka, zgodnie z konstytucją, ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi i etosem ombudsmańskim, jaki znamy, jaki wyznajemy i jaki praktykowaliśmy".

- Zabierając dziś głos, czynimy to dlatego, aby polityczne, doraźne swary nie przesłoniły i nie utrudniły działań podejmowanych w celu ochrony praw człowieka - wskazują prof. Ewa Łętowska, prof. Adam Zieliński oraz prof. Andrzej Zoll.