KRS rozpatrywała wniosek sędziego Jarosława Dudzicza o  wystąpienie z ENCJ.

Krajowa Rada Sądownictwa chce wyjść z Sieci

Rzecznik KRS: statut ENCJ nie przewiduje zawieszenia członka

 

W poniedziałek ENCJ, podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego w Bukareszcie, zdecydowała o zawieszeniu polskiej KRS w prawach członka. Za taką decyzją oddano 100 głosów, 6 było przeciw i były to głosy wyłącznie z Polski. Od głosu wstrzymało się 9 sędziów z Bułgarii i Węgier.

W ocenie ENCJ polska Rada "nie spełnia wymogów ENCJ, dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej". ENCJ zapowiedziała, że będzie monitorować działania KRS i zaoferowała pomoc w powrocie do zgodności z europejskimi normami dla rad sądownictwa.

ENCJ: jesteśmy gotowi pomóc polskiej KRS