Minister sprawiedliwości przesądził: wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów ma wynosić od 3,2 do 4,8 tys. zł. Wyższe stawki mają być liczone wstecz – od stycznia 2019 r. – wynika z przepisów znowelizowanego rozporządzenia z 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wynagradzania asystentów (DzU z 6 maja 2019 r. , poz. 826).