Przypomnijmy -  po ubiegłorocznych protestach pracowników sądów również kuratorzy dostali  zapewnienie, że ich wynagrodzenia wzrosną  w 2020 r. średnio o 900 zł (żądali 1000 zł). Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich. Przygotowało projekt rozporządzenia, które miało wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Zgodnie z tymi przepisami podwyżki miały obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

W sierpniu Krajowa Rada Kuratorów pozytywnie zaopiniowała projekt podkreślając niezałatwiony  problem uposażenia aplikantów kuratorskich, które znajdowało się poniżej wynagrodzenia minimalnego (obecnie wynosi 2539,95 zł).

Do dziś rozporządzenie nie zostało podpisane i ogłoszone.

Pod koniec października KRK wyraziła zaniepokojenie "przedłużającym się procesem legislacyjnym projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich".

Przewodniczący KRK uspokajał, że brak jest  podstaw dla wysuwania wniosków, że podwyżki są zagrożone. Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował, iż "środki na podwyżki wynagrodzeń kuratorów zawodowych niezmiennie są w budżecie zabezpieczone". Na obecnym etapie, zgodnie z procesem legislacyjnym, rozporządzenie powinno  trafić do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

Dziś postulaty kuratorów sądowych wzywające do realizacji porozumienia związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości z Ministerstwem Sprawiedliwości  z 4 lipca 2019 r. poparł Zarząd SSP IUSTITIA. Stowarzyszenie zauważa, że obiecane podwyżki dostali pracownicy sekretariatów sądów i prokuratur oraz asystenci sędziów. W przypadku kuratorów natomiast rząd zrealizował je zaledwie w około 30 proc.

"Premier Mateusz Morawiecki zwleka z podpisaniem rozporządzenia zmieniającego wynagrodzenie kuratorów, blokując jego wejście w życie. Tymczasem kurator zawodowy otrzymuje obecnie ok 2800 zł netto (bez dodatku terenowego), a aplikant kuratorski zarabia poniżej najniższej płacy krajowej" - czytamy w stanowisku "Iustitii".

"Kuratorzy są "oczami i uszami sądu" w terenie. Ich trudna i często niebezpieczna praca wymaga szacunku, ale też godnego wynagrodzenia. Jako sędziowie doceniamy prace kuratorów, mamy świadomość ich zaangażowania i profesjonalizmu, dlatego apelujemy o niezwłoczne wywiązanie się strony rządowej z zawartego porozumienia." - napisali sędziowie.