We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego posłowie PiS wnoszą o  stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP unijnego przepisu pozwalającego TSUE na nakazywanie państwom członkowskim kształtowanie składu, sposobu powoływania, oraz na ustalanie kompetencji i zawieszanie organów państwowych. Chodzi o uprawnienia Trybunału Sprawiedliwości UE do m.in. nakazania w ramach środków tymczasowych określonego ukształtowania składu, uprawnień i kompetencji oraz zawieszenia funkcjonowania konstytucyjnych organów krajów członkowskich, zwłaszcza sądów.

„Mam zaszczyt reprezentować grupę posłów w tej ważnej dla Polski sprawie” - napisał poseł Mularczyk na Twitterze.Przypomnijmy, że w ubiegłym roku podobny wniosek skierowała do TK  Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego po tym, jak TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zamrożenia działań tej Izby w sprawach dyscyplinarnych sędziów.Trybunał miał rozptrywać tę sprawę 17 czerwca, ale we wtorek  odwołał rozprawę.

Poza tym w marcu premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym.