Trzy kolejne osoby otrzymały konkursowe wyróżnienia. Są to sędziowie: Arkadiusz Bednarczyk z Sądu Rejonowego w Nysie, Dariusz Czajkowski z Sądu Okręgowego w Warszawie i Grażyna Nasierowska z warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Konkurs o honorowy tytuł Sędzia Europejski od siedmiu lat organizuje Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników. Chodzi w nim o promowanie wysokiego poziomu sędziowskiej pracy i umiejętności bezpośredniego posługiwania się konstytucją oraz prawem europejskim. Sędziowie nadsyłają na konkurs uzasadnienia wydanych przez siebie w poprzednim roku orzeczeń sądowych opartych na przepisach konstytucji, europejskiej konwencji praw człowieka, na przepisach unijnych oraz orzecznictwie ETS w Luksemburgu i polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Jury konkursu, pracujące od lat pod przewodnictwem sędziego Sądu Najwyższego prof. Lecha Paprzyckiego, przyznało tytuł w trzech kategoriach. W kategorii sądów rejonowych Sędzią Europejskim został Przemysław Feliga z Łodzi, a w kategorii sądów okręgowych – Kaja Angerman z Warszawy. Nie było w tym roku ani tytułu, ani wyróżnienia w kategorii sądów apelacyjnych, ponieważ napłynęło z nich na konkurs tylko jedno uzasadnienie. Jury ustanowiło natomiast nową kategorię konkursową: sądy administracyjne, z których przekazano tym razem wiele interesujących prac. Tytuł Sędzia Europejski przyznano w tej kategorii Wiesławowi Czerwińskiemu z WSA w Bydgoszczy.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: sekretarz generalny Rady Europy Terry Davis, prezes Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki i pierwszy prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki. Gościem piątkowej uroczystości w Sądzie Najwyższym był wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna, który wziął udział w dyskusji na temat sytuacji powstałej po wyroku Trybunału stwierdzającym niezgodność z konstytucją przepisu dopuszczającego strącenie porwanego samolotu. Resort wicepremiera Schetyny pracuje nad rozwiązaniem prawnym, które będzie próbą usunięcia powstałej luki i pogodzenia potrzeb bezpieczeństwa ogólnego i praw człowieka.