Kolegium wnosi o wszczęcie postępowania wyjaśniającego ze względu na zachowanie sędziego – zarzuca mu się że brał udział w wydarzeniu mimo, że odbywało się ono w czasie godzin jego pracy w sądzie.

Sędzia Żurek odpiera zarzuty, który mówi, że czas pracy sędziego to wymiar czasu poświęcony na przydzielone mu zadania, a sami sędziowie wielokrotnie przekraczają normy czasu pracy na samo czytanie akt czy pisanie uzasadnień.

Czytaj też:

Sędzia Waldemar Żurek pod lupą za udział w Tour de Konstytucja

Ponadto podczas wydarzenia, zgodnie z uchwałą kolegium, sędzia Żurek naruszył obowiązek zachowania neutralności politycznej m.in. poprzez ocenę kadencji polskiego prezydenta.

Co ważne, Waldemar Żurek zapewnia swój dalszy udział w „Tour de Konstytucja”, podkreślając, że będzie to aktywna obecność podczas spotkań z obywatelami.