Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego miała w poniedziałek załatwić dwie sprawy sędziego SN Kamila Zaradkiewicza. Domaga się on od SN dopuszczenia go do orzekania w Izbie Cywilnej. Chce też przydzielenia mu asystenta. W tej sprawie toczy się obecnie aż sześć postępowań, w których stroną jest sędzia Zaradkiewicz.

Zaczęło się jeszcze w 2018 r. W pozwie sędzia Zaradkiewicz zawarł wniosek o zabezpieczenie roszczenia procesowego. Chodziło o nakazanie prezesowi Izby Cywilnej SN uwzględniania powoda jako sędziego w tej Izbie i wyznaczania mu terminów posiedzeń oraz przydzielanie spraw w Izbie Cywilnej zgodnie z ogólnymi zasadami.

Czytaj też: "Nie da się bronić Kamila Zaradkiewicza ustawą kagańcową"

Żądał też nakazania SN zaniechania aktów skutkujących niedopuszczaniem go jako sędziego do wykonywania funkcji orzeczniczych w Izbie Cywilnej. Izba Dyscyplinarna uwzględniła w pierwszej instancji ten wniosek.

Pełnomocnik sędziego wniósł jednak zażalenie, skarżąc uzasadnienie orzeczenia. W poniedziałek Izba Dyscyplinarna SN (na posiedzeniu niejawnym) stwierdziła, że jest niewłaściwa do jego rozpoznania i skierowała sprawę do innego wydziału tej Izby.

Zaradkiewicz jest jednym z ośmiu sędziów powołanych do SN według nowych zasad do starych izb Sądu Najwyższego.

Sędziowie, w tym siedmiu z Izby Cywilnej (m.in. Zaradkiewicz i obecna I prezes Małgorzata Manowska) i jeden z Izby Karnej, inaczej niż powołani do dwóch nowych izb SN (Dyscyplinarnej, a także Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych), które mają nowych prezesów, nie byli od razu po nominacji wyznaczani do spraw. Byli więc traktowani inaczej niż dotychczasowi sędziowie Sądu Najwyższego.

Prezesi starych izb tłumaczyli, że to ze względu na postanowienia o zabezpieczeniu wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach konkursu na wakujące stanowiska w SN oraz skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych dotyczących praworządności procedury wyboru kandydatów przez odmienioną Krajową Radę Sądownictwa.

W grudniu na wniosek sędziego Zaradkiewicza SN w osobie sędziego Sławomira Niedzielaka z Izby Dyscyplinarnej zobowiązał pierwszą prezes SN oraz prezesa Izby Cywilnej, aby rozpoczęli wyznaczanie go do spraw tak jak „starych" sędziów.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Sygnatura akt: II DSP 1/20