W poniedziałek Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa w sprawie wygranego przez prywatnego operatora - Polską Grupę Pocztową - przetargu na obsługę korespondencji sądów i prokurator.

W ogłoszonym wyroku KIO oddaliła odwołanie Poczty Polskiej i potwierdziła, że PGP spełnia wszystkie kryteria konieczne do realizacji kontraktu. Oznacza to, iż Centrum Zakupów dla Sądownictwa może zawrzeć umowę z tą firmą.

Warto wspomnieć, iż zgodnie z decyzją Centrum Zakupów Instytucja Gospodarki Budżetowej z 22 listopada 2013 r., Polska Grupa Pocztowa złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na obsługę korespondencji sądów powszechnych oraz prokuratur. Dwuletni kontrakt, który wejdzie w życie od stycznia 2014 r. jest warty ok. 500 mln złotych.

Operator mógł wystartować w przetargu dzięki orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z października tego roku. Stwierdzono w nim, iż żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może domagać się, by dowód nadania przesyłek poleconych nadawanych przez sądy lub prokuratury, był wystawiany z mocą urzędową, o której mowa w art. 17 Prawa pocztowego.

Przypomnijmy, iż Krajowa Izba Odwoławcza - rozpatrując odwołanie wniesione przez firmę InPost w ramach postępowania przetargowego realizowanego przez Centrum Zakupowe dla Sądownictwa - nakazała skreślenie odpowiedniego punktu opisu zamówienia w przetargu organizowanym dla wszystkich prokuratur i sądów w Polsce.

W orzeczeniu KIO podkreśliła, że instytucje publiczne, w tym sądy i prokuratury, nie mają żadnego uzasadnionego interesu w tym, by domagać się wystawienia dowodu nadania przesyłek poleconych z mocą urzędową i w ten sposób z potencjalnych oferentów wykluczać alternatywnych operatorów pocztowych. To samo dotyczy zresztą innych instytucji, np. urzędów miast czy gmin.