Przypomnijmy, iż uchwalona właśnie przez Sejm ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji „kilometrówek". Duże kontrowersje, z punktu widzenia praw obywatelskich, budzi kwestia dostępu polityków do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów.

Wobec uchwalenia nowelizacji, stowarzyszenia sędziowskie podjęły inicjatywę wspólnego apelu o skorzystanie z prawa weta do tej ustawy lub skierowanie jej do kontroli prewencyjnej Trybunału Konstytucyjnego. Do inicjatywy tej przyłączyły się: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia", Stowarzyszenie Sędziów „Themis" i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce. Członkowie „Iustitii" opracowali także projekt listu otwartego do Prezydenta RP, pod którym są zbierane podpisy sędziów w całym kraju.

W związku z kontrowersjami wokół tej ustawy prezydent Bronisław Komorowski zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa o wyrażenie opinii w sprawie nowelizacji ustawy o sądach powszechnych. W celu rozpatrzenia prośby prezydenta KRS zebrała się 5 marca na nadzwyczajnym posiedzeniu.

Zobacz: Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2015 r.