Uchwała została podjęta w poniedziałek w głosowaniu tajnym. Przyjęto ją 55 głosami, przy 21 głosach przeciwnych (6 osób wstrzymało się od głosu).

Jak zaznaczono, w obradach Rady Wydziału nie brali udziału członkowie Rady zajmujący stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W uchwale napisano, że „podpisana przez Pana Prezydenta ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie daje się pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawnego, naruszając wymogi nieusuwalności sędziów, legalizmu i niedziałania prawa wstecz". Jak dodano „podważa zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, pozbawiając Państwo Polskie podstawowej instytucji ochrony praw fundamentalnych".

Rada Wydziału Prawa UJ odniosła się też do uchwał zmierzających do zniesienia skutków wyboru sędziów TK przez Sejm poprzedniej koalicji. „Uchwały te są pozbawione wszelkiej mocy prawnej i pogłębiają kryzys konstytucyjny Państwa" – podkreślono w uchwale.

Rada zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy – jak podkreślono absolwenta wydziału prawa UJ – o uszanowanie wartości, których Krakowska Wszechnica jest strażnikiem: prawa i wolności obywatelskich.

W uchwale zaapelowano o „niezwłoczne podjęcie działań, które nie dopuszczą do trwałego zachwiania równowagi między władzą sądowniczą a władzami ustawodawczą i wykonawczą".

- Mamy nadzieję, że wypełni Pan swój obowiązek Strażnika Konstytucji i polski jako demokratycznego państwa prawa – zakończyli członkowie Rady Wydziału Prawa UJ.

Tekst uchwały podpisany przez dziekan prof. Krystynę Chojnicką przesłano do prezydenta Andrzeja Dudy.