Jak czytamy w komunikacie, Minister Sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji sędziego SA Waldemara Kroka pełniącego funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie i sędziego SO Grzegorza Plisia pełniącego funkcję Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz sędziego Tomasza Berezowskiego pełniącego funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie i sędziego Wojciecha Dudka pełniącego funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Jednocześnie od czwartku 23 maja wskazani sędziowie zostali zawieszeni w pełnieniu czynności.

Dlaczego minister Adam Bodnar chce dymisji

Wszczęcie procedury odwołania sędziów Waldemara Kroka, Grzegorza Plisia, Tomasza Berezowskiego i Wojciecha Dudka uzasadniono brakiem udziału samorządu (tworzonego przez ogół sędziów Sądu Okręgowego i Rejonowego w Rzeszowie) w ich wyborze na stanowisko prezesów i wiceprezesów sądu.

Obecny szef MS przypomina, że w okresie sprawowania funkcji ministra przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów minister zaczął wyznaczać osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami — czytamy. 

MS podnosi również, że podpisy sędziów Waldemara Kroka, Grzegorza Plisia, Tomasza Berezowskiego i Wojciecha Dudka widniały na listach poparcia sędziów kandydujących do tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W przypadku trzech pierwszych sędziów dodatkowy argument to ich udział w procedurze konkursowej przed nową KRS.

Czytaj więcej

Sędziowie apelują do Bodnara. Chcą pilnej dymisji prezesów czterech sądów