TK ruszył ze sprawą wyborów kopertowych zarządzonych przez Morawieckiego

Trybunał Konstytucyjny zaczął w czwartek badać czy była podstawa prawna wydania przez premiera Mateusza Morawickiego decyzji o przygotowaniu wyborów kopertowych. Po przesłuchaniu uczestników Trybunał Konstytucyjny odroczył sprawę do 17 kwietnia.

Publikacja: 04.04.2024 14:17

TK ruszył ze sprawą wyborów kopertowych zarządzonych przez Morawieckiego

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Sprawa dotyczy decyzji byłego premiera Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia 2020 r. którą polecił Poczcie Polskiej podjęcie czynności niezbędnych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w trybie korespondencyjnym, czyli druk kart do głosowania i innych dokumentów wyborczych. Ustawa o wyborach kopertowych weszła jednak w życie kilka tygodni później (ówczesna opozycja w szczególności w Senacie była im przeciwna). Wobec faktycznej niewykonalności takich wyborów odbyły się one nieco później w normalny sposób.

Wybory kopertowe. Podkładka dla decyzji Morawieckiego

Według części komentatorów, zwłaszcza niechętnych PiS, rozpatrywana sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym ma być swego rodzaju podkładką dla premiera, że mógł podjąć taką decyzję w okolicznościach epidemii.

Sprawą tych wyborów zajmuje się specjalna do tego celu powołana sejmowa komisja śledcza. Kwestią tą zajmowały się też inne sądy. We wrześniu 2020 r. warszawski WSA orzekł, że decyzja premiera zobowiązująca Pocztę Polską do przygotowania wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym rażąco naruszyła prawo, ale wyrok jest nieprawomocny.

Decyzja Morawieckiego ws. wyborów kopertowych

Posłowie PiS, autorzy wniosku do TK wskazują, że art. 11 ust. 2 ustawy o COVID-19 (oraz ewentualnie art. 11 ust. 3, który go zastąpił) przez wykluczenie możliwości wydania poleceń zmierzających do przygotowania i przeprowadzania wyborów, prowadziły do uniemożliwienia premierowi wykonywania części kompetencji w zakresie polityki wewnętrznej, w tym ochrona bezpieczeństwa państwa oraz zachowania porządku publicznego. W tym wypadku chodzić miało o dążenia premiera do zabezpieczenia wykonania biernego i czynnego prawa wyborczego przez obywateli. A krótko mówiąc, czy przepisy te zezwalały premierowi na taką decyzję.

Czytaj więcej

Wybory kopertowe. TK oddalił wnioski ws. sędziów Pawłowicz i Piotrowicza

Wybory kopertowe: wystąpienia przez Trybunał Konstytucyjny

Na rozprawie poseł Paweł Jabłoński w imieniu wnioskodawców opisał sytuację epidemiczną i polityczną w pierwszej połowie 2020 r. i stwierdził, że starania premiera, zmierzały do tego, aby dzięki formule korespondencyjnej udało się w ogóle przeprowadzić wybory. Przypomniał, że pojawił się wtedy też pomysł, aby przesunąć wybory przez ogłoszenie stanu nadzwyczajnego, ale byłby to nadużyciem tego rozwiązania, deliktem konstytucyjnym i złym precedensem.

Z kolei prokurator Radosław Kalarus w imieniu PG wniósł o umorzenie postępowania przed TK, gdyż zaskarżone przepisy utraciły już moc.

Natomiast marszałek Sejmu nie przedstawi przed TK stanowiska Sejmu w sprawie. Ponadto TK oddalił wnioski Sejmu o wyłączenie sędziów Krystyny Pawłowicz - sprawozdawcy i Stanisława Piotrowicza - przewodniczącego pięcioosobowego składu orzekającego w tej sprawie.

Sygn. akt K 27/232

Sprawa dotyczy decyzji byłego premiera Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia 2020 r. którą polecił Poczcie Polskiej podjęcie czynności niezbędnych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w trybie korespondencyjnym, czyli druk kart do głosowania i innych dokumentów wyborczych. Ustawa o wyborach kopertowych weszła jednak w życie kilka tygodni później (ówczesna opozycja w szczególności w Senacie była im przeciwna). Wobec faktycznej niewykonalności takich wyborów odbyły się one nieco później w normalny sposób.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego