TSUE oceni, czy jest pole do kompromisu ws. testowania polskich sędziów

Sąd Najwyższy uważa, że prawidłowa wykładnia przepisów może usunąć spory o testowania sędziów.

Publikacja: 24.05.2023 17:31

TSUE oceni, czy jest  pole do kompromisu ws. testowania polskich sędziów

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN pyta Trybunał Sprawiedliwości UE, czy art. 19 ust. 1 traktatu o UE i art. 47 ust. 1 Karty praw podstawowych UE znaczy, że sąd obowiązany jest pominąć wniosek strony, która zmierza do niedopuszczalnego w świetle prawa Unii i konstytucji państwa członkowskiego, a także do podważenia powołania sędziego przez kwestionowanie jego zdolności do orzekania.

SN pyta, czy z powodu braku związku okoliczności procesu nominacyjnego tego sędziego z okolicznościami rozpoznawanej sprawy, jak też na podstawie innych okoliczności, w tym zachowania tego sędziego po powołaniu, jego podatności na wpływy ze strony władzy ustawodawczej lub wykonawczej?

Czytaj więcej

Uchwała SN o teście niezawisłości sędziów dopiero po wakacjach

Co więcej, pytanie dotyczy tego, czy wystarczającym mechanizmem spełnienia kryteriów sądu ustanowionego ustawą w rozumieniu prawa UE jest przyznanie stronom w prawie krajowym uprawnienia do żądania weryfikacji wpływu ogółu okoliczności towarzyszących procedurze nominacyjnej i zachowania sędziego po powołaniu na jego bezstronność i niezawisłość w danej sprawie w ramach testu bezstronności lub wniosku o wyłączenie sędziego?

Tomasz Szanciło z IKN SN zwraca uwagę w uzasadnieniu pytań prejudycjalnych, że zmierzają one do ustalenia ram, w których w ocenie SN istnieją podstawy uzgodnienia sfer: ustrojowej, wynikającej z polskiego porządku konstytucyjnego oraz procesowej i gwarancyjnej, wynikającej z wartości leżących u podstaw prawa do sądu na gruncie prawa Unii, w jego standardzie ukształtowanym w orzecznictwie TSUE.

W świetle orzecznictwa zarówno TSUE, jak i TK SN dostrzegł pole do dialogu orzeczniczego, który umożliwi uniknięcie sprzeczności między prawem Unii a prawem krajowym (konstytucyjnym), która jest w istotnym zakresie pozorna, jeżeli zastosuje się prawidłową i dokonywaną w dobrej wierze wykładnię prawa Unii, jak też prawa państwa krajowego.

Sygnatura akt: I NB 4/23

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach