TSUE obniża karę dla Polski za dyscyplinowanie sędziów

Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE postanowił obniżyć karę za niewykonanie środka tymczasowego z 1 mln do 500 tys. euro dziennie. Chodzi o ustawę z 20 grudnia 2019 r. zmieniającej przepisy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, zwaną w mediach "ustawą dyscyplinującą" lub "kagańcową”.

Publikacja: 21.04.2023 12:09

TSUE obniża karę dla Polski za dyscyplinowanie sędziów

Foto: Adobe Stock

W lipcu 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów pozwalających Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego m.in. na uchylanie immunitetów sędziowskich. W związku z niewykonaniem tego nakazu na Polskę nałożono karę w wysokości 1 mln euro dziennie. Kara naliczana jest od 3 listopada 2021 roku. W związku z tym, że Polska nie płaci kar, potrącane są one z funduszy unijnych należnych Polsce.

Czytaj więcej

TSUE: Polska zapłaci 1 mln euro kary za każdy dzień pracy Izby Dyscyplinarnej

10 marca 2023 r. polski rząd wystąpił do TSUE z wnioskiem o uchylenie lub o zmianę postanowienia o nałożeniu kary. Na poparcie tego wniosku podniesiono, że w konsekwencji wprowadzenia zmian w prawie zastosowała się w pełni do zobowiązań ciążących na niej na mocy środków tymczasowych.

W wydanym w piątek postanowieniu wiceprezes Trybunału obniżył kwotę okresowej kary pieniężnej do 500 tys. euro dziennie.

Jak czytamy w komunikacie, wiceprezes doszedł do wniosku, że środki przyjęte przez Polskę nie są wystarczające do zapewnienia wykonania wszystkich środków tymczasowych wskazanych w postanowieniu z 14 lipca 2021 r.

Wiceprezes TSUE zwrócił uwagę, że skutki orzeczeń Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zezwalających na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej lub jego zatrzymanie nie zostały zawieszone, a w każdym razie nie w sposób natychmiastowy. Ponadto, wbrew zobowiązaniom wynikającym ze środków tymczasowych, Polska nie wykazała całkowitego i skutecznego zawieszenia stosowania przepisów krajowych zakazujących sądom krajowym badania spełniania wymogów Unii dotyczących niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, ani środków umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego, który przeprowadził to badanie.

W ocenie wiceprezesa Polska "jedynie częściowo zawiesiła stosowanie przepisów przekazujących do wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoznawanie zarzutów braku niezawisłości sędziego lub braku niezależności sądu".

Wiceprezes TSUE uznał jednocześnie, że środki wprowadzone przez Polskę po podpisaniu postanowienia nakładającego dzienną okresową karę pieniężną mogą w znacznej mierze zapewnić wykonanie środków tymczasowych wskazanych w postanowieniu z 14 lipca 2021 r. W szczególności wskazał, że Polska uchyliła przepisy przyznające Izbie Dyscyplinarnej określone uprawnienia do orzekania w przedmiocie statusu sędziów, oraz że izba ta została zniesiona. Wiceprezes podkreślił też, że szereg środków przyjętych przez Polskę skutkowało wzmocnieniem środków prawnych przysługujących sędziom, których dotyczyły orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, lub ułatwieniem, w niektórych sytuacjach, badania spełniania wymogów dotyczących niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy.

TSUE ma wydać ostateczny wyrok 5 czerwca 2023 r. (sygn. C‑204/21).

Czytaj więcej

Wkrótce wyrok na ustawę kagańcową. TSUE podał datę


W lipcu 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów pozwalających Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego m.in. na uchylanie immunitetów sędziowskich. W związku z niewykonaniem tego nakazu na Polskę nałożono karę w wysokości 1 mln euro dziennie. Kara naliczana jest od 3 listopada 2021 roku. W związku z tym, że Polska nie płaci kar, potrącane są one z funduszy unijnych należnych Polsce.

Pozostało 87% artykułu
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności