Czytaj więcej

SN: Igor Tuleya nie zostanie zatrzymany i doprowadzony do prokuratury

Prokuratura chce postawić Tulei zarzuty bezprawnego rozpowszechniania informacji ze śledztwa. Sędzia trzykrotnie nie stawił się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego, gdyż – jak tłumaczy – jego immunitet uchylił organ, który nie jest sądem (immunitet uchylała mu Izba Dyscyplinarna). Ta nieistniejąca izba orzekała też już ws. zgody na zatrzymanie i doprowadzenie sędziego do prokuratury. W pierwszej instancji decyzja ID była odmowna – wydał ją szefujący ID Adam Roch (obecnie jest w Izbie Karnej SN).

Czytaj więcej

Sędzia Tuleya jeszcze poczeka

Teraz sprawa jest w IOZ, która z uwagi na zawiłość sprawy odroczyła wydanie uchwały w tej sprawie do 29 listopada.

IOZ rozpoznawała sprawę 17 listopada. Obecny na sali rozpraw prokurator Franciszek Michera (do niedawna był adwokatem) żądał, by postępowanie było niejawne, ale sąd na to nie przystał. Uchwała może tylko dotyczyć zgody na zatrzymanie lub też ocenić, czy decyzja Izby Dyscyplinarnej ws. samego immunitetu sędziowskiego Igora Tulei jest wiążąca.

Czytaj więcej

W SN wraca sprawa użycia siły wobec sędziego Tulei

Sygnatura akt: II ZIZ 4/22