Przekazanie dokumentów to kolejny etap w staraniach o środki z Krajowego Planu Odbudowy.

MFiPR podkreśla, że "wymagane dokumenty dot. reformy sądownictwa zostały przekazane do KE". Resort informuje, że "zaakceptowanie przez KE kamieni milowych jest niezbędne do złożenia pierwszego wniosku".

- Polska wysłała do Komisji Europejskiej potwierdzenie akceptacji wersji ustaleń operacyjnych (co uruchomi procedurę ich zatwierdzania, a następnie podpisywania). Ustalenia operacyjne to ponad 350 stronnicowy dokument. Czekamy na akceptację tych ustaleń ze strony KE - poinformowało ministerstwo.

Czytaj więcej

Polska zaskarży do TSUE kary za Izbę Dyscyplinarną

Ministerstwo wskazało, że wysłanie pierwszego wniosku o płatność - oddzielnie dla części dotacyjnej – 2,851 mld euro i pożyczkowej – 1,368 mld euro - może nastąpić po podpisaniu przez Polskę i KE tzw. ustaleń operacyjnych. To "wynika z rozporządzenia RRF (Recovery and Resilience Facility – Instrument na rzecz Odbudowy i Zw