Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał w tej sprawie skargę od stowarzyszenia reprezentującego referendarzy sądowych.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, podstawę ustalenia wynagrodzenia sędziów i referendarzy sądowych stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale poprzedniego roku. Jeżeli jest ono niższe, niż rok wcześniej, przyjmuje się dotychczasową podstawę.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 r. wyniosło 6156,25 zł. Mimo to, w projekcie przepisów budżetowych dotyczących wynagrodzenia sędziów i referendarzy sądowych w 2023 r. za podstawę ustalenia wynagrodzenia przyjęto kwotę znacznie niższą, wynoszącą 5444,42 zł. 2023 r. byłby zatem trzecim rokiem z rzędu, w którym wynagrodzenie referendarzy ustalane jest według podstawy przyjętej wbrew przepisom ustawy.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o wskazanie przyczyn tej praktyki.

Czytaj więcej

KRS: zaskarżymy ustawę budżetową do TK. W sądach nie mogą zarabiać mniej niż teraz