"Dziś partia rządząca, wybierając do nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa sędziów przez siebie wskazanych, skompromitowanych, wbrew Konstytucji i wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka po raz kolejny pokazała, że za nic ma Konstytucję, traktaty europejskie i zwyczajną ludzką przyzwoitość. Liczy się tylko władza.

Niestety podobny poziom „poszanowania prawa” i służalczości politycznej zaprezentowało kilkunastu sędziów, którzy zgodzili się brać udział w tym kolejnym politycznym zamachu stanu na niezależność sądów i rządy prawa w Polsce. Zdeptali oni zasady godności i uczciwości sędziowskiej, którymi – zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim – mieli się kierować." - czytamy w uchwale Zarządu "Iustitii" z 13 maja 2022 r.

Czytaj więcej

Nagły wybór nowej KRS to była zaplanowana akcja? Kim są nowi członkowie

Stowarzyszenie uważa,  że tzw. neoKRS w minionej kadencji udowodniła, że "nie zamierza wywiązywać się ze swojego obowiązku ochrony niezawisłości sędziowskiej, a jest tylko wykonawcą woli politycznej".  Wybrana w czwartek Rada jest zaś jej "oczywistą kontynuacją" i dlatego nie może zostać uznana za organ wskazany w art. 187 Konstytucji RP, a powołania sędziowskie z jej udziałem "muszą być uznane za polityczne i sprzeczne z prawem polskim i europejskim."

"Oświadczamy, że jako sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem przedstawiciele Państwa Polskiego, będziemy stać na straży Konstytucji i zapisanych w niej praw i wolności obywatelskich. My dochowamy swojego ślubowania, by służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości." - głosi uchwała największego stowarzyszenia sędziowskiego w Polsce.