Sędzia Piotr Gąciarek nie orzeka od połowy września 2021 r. Najpierw zawiesił go prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab, a następnie, w listopadzie, Izba Dyscyplinarna na niejawnym posiedzeniu zdecydowała o odsunięciu Gąciarka od orzekania i obniżeniu jego wynagrodzenie o 40 procent. Jest to kara dyscyplinarna za to, że Piotr Gąciarek odmówił udziału w składzie orzekającym, w którym zasiadał sędzia Stanisław Zdun nominowany z udziałem tzw. nowej KRS.

Czytaj więcej

Zawieszony sędzia: zastraszyć przez przebierańców w togach się nie dam

W wydanym oświadczeniu sędzia Gąciarek wyjaśnił, że odmawiając orzekania w jednym składzie z osobą do tego nieuprawnioną "działa zgodnie z własnym sumieniem i złożonym ślubowaniem sędziowskim, obligującym do wiernego służenia Rzeczypospolitej Polskiej oraz stania na straży prawa." Jednocześnie zaznaczył, że odmowa orzekania nie jest oświadczeniem o zrzeczeniu się urzędu sędziego.

Piotr Gąciarek jest wiceprezesem stołecznego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" i kolejnym zawieszonym sędzią - po Igorze Tulei z Warszawy oraz Pawle Juszczyszynie z Olsztyna - który poszedł do sądu z wnioskiem o dopuszczenie do orzekania. Dotychczas żaden z nich nie został jednak dopuszczony do orzekania.

Czytaj więcej

Paweł Juszczyszyn: Jestem nadal odsunięty

Jak informuje na FB "Iustitia", obrońca Gąciarka adwokat Michał Jabłoński złożył wniosek do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy dla Warszawy Żoliborza o udzielenie zabezpieczenia przyszłemu roszczeniu sędziego. Żąda nakazania Sądowi Okręgowemu w Warszawie dopuszczenia do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych przysługujących Piotrowi Gąciarkowi z tytułu pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SO, w szczególności do wykonywania funkcji orzeczniczych.

Z danych Stowarzyszenia "Iustitia" wynika, że odsuniętych od orzekania, na podstawie art. 130 par. 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych jest 11 sędziów:

Krzysztof Chmielewski - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

Maciej Ferek - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Piotr Gąciarek - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

Joanna Hetnarowicz–Sikora sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach,

Paweł Juszczyszyn - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie

Agnieszka Niklas-Bibik - sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku,

Marzanna A. Piekarska-Drążek - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

Marta Pilśnik - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy- Śródmieścia,

Maciej Rutkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu,

Adam Synakiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie,

Igor Tuleya - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.