W piątek Sejm uchwalił ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie będą oni mogli podejmować dodatkowej pracy z wyjątkiem naukowo-dydaktycznej. Nie wejdą też do władz spółek.

Na sześć miesięcy przed ukończeniem 70 lat sędzia TK ma przedłożyć zaświadczenie lekarskie, że jest zdolny do pełnienia obowiązków. Nie zmniejszono mu natomiast pensji, choć był taki postulat.

Bardziej szczegółowo będzie regulowane uchylanie sędziemu TK, także w stanie spoczynku, immunitetu, i nie większością 2/3 Zgromadzenia Ogólnego TK, ale zwykłą. Postępowanie dyscyplinarne zyska nową karę: obniżenie wynagrodzenia sędziego od 10 do 20 proc. za okres do dwóch lat.

Opozycja wnosiła o odrzucenie ustawy, twierdząc, że bez potrzeby dyscyplinuje sędziów TK i zmierza do ukarania ich za postawę w sporze wokół Trybunału.

Nie wiadomo, kiedy ta ustawa zacznie obowiązywać, gdyż ma wejść w życie w terminie określonym przez inną, jeszcze nie zaprezentowaną: przepisy wprowadzające ustawę o statusie sędziów TK oraz ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK.

Projekt tej drugiej, znacznie ważniejszej, jest już w Sejmie, a pierwsze czytanie zaplanowano na piątkowy wieczór. Wprowadza nowe zasady wyboru kandydatów na prezesa TK (oraz wiceprezesa), z których prezydent ich wybiera. Wybór przesuwa na miesiąc po opróżnieniu stanowiska prezesa, a w przejściowym okresie TK ma kierować sędzia mający najdłuższy staż jako sędzia w ogóle.

W poniedziałek 7 listopada TK ma się zająć przepisami o wyborze prezesa Trybunału z obecnej ustawy o TK autorstwa PiS. PO i Nowoczesna zarzucają im, że pozwalają na zgłoszenie prezydentowi kandydatów, którzy nie cieszą się poparciem większości w TK.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu