Nowela prawa o ustroju sądów powszechnych przesunęła o sześć miesięcy wejście nowych zasad wyznaczania składów orzekających w sprawach karnych.

Już od stycznia obowiązywać miała następująca zasada: najpierw kolejność według listy sędziów, a jeśli któregoś trzeba pominąć, losowanie dalszych. Sędziowie straszyli, że sądy staną. Ministerstwo uspokajało: jasno regulujemy kwestię doboru sędziów do konkretnych spraw. Nie zdążyło z precyzyjnym określeniem i opisaniem odstępstw od wyznaczania według listy sędziów. Przewidziano trzy: dłuższa choroba sędziego; inna usprawiedliwiona niemożność wykonywania obowiązków; ważna przyczyna wynikająca z organizacji pracy w sądzie. – Dopóki nie będzie wiadomo, jak interpretować te odstępstwa, każdy sąd będzie to robił po swojemu – tłumaczą sędziowie.

podstawa prawna: nowela z 30 listopada 2016 r. DzU z 22 grudnia 2016 r, poz. 2103