Przypomnijmy, iż Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu uznał we wtorek, że "kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo Unii Europejskiej".

- Wyrok żadnego organu europejskiego nie może kwestionować sprawy zasadniczej, fundamentalnej dla Polski, jak i dla każdego państwa, które dysponuje konstytucją - stwierdził podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro.

Szef resortu sprawiedliwości powołał się przy tym na art. 8 Konstytucji, który mówi, że "Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej".

- W świetle wyroku, który dzisiaj zapadł, trzeba by uznać, że ten artykuł [art. 8 Konstytucji - przyp. red.] już nie obowiązuje, a tym samym nie obowiązuję polska konstytucja - mówił Ziobro.

Jak dodał, z takim wyrokiem żaden polski polityk nigdy nie może się zgodzić, ponieważ "musiałby uznać, że Polska przestaje być państwem suwerennym".

- Nie uznaję takiego wyroku TSUE, i nigdy takiego rozstrzygnięcia żadnego organu nie uznam - podkreślił szef MS.

Przywołał też orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. - W swoim czasie Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe stanął na stanowisku, że nadrzędny nad prawem europejskim jest niemiecki porządek prawny - wskazał Ziobro.