List otwarty wystosowali sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wszystkich kadencji w latach 1990–2018.

Jak czytamy w piśmie, "niezgodność z Konstytucją RP powoływania sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa spowodowała, że sędziowie cieszący się prestiżem i uznaniem środowiska nie wzięli udziału w wyborach; uczynili to wyłącznie sędziowie popierani przez polityków oraz niewielką grupę sędziów, którzy długo ukrywali to poparcie. Krajowa Rada Sądownictwa wybrana w 2018 r. nie wypełniała swojej podstawowej funkcji konstytucyjnej stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 ust. 1 Konstytucji RP), a jej członkowie uczestniczyli w represjonowaniu sędziów, łamaniu ich niezawisłości i podważaniu pozycji ustrojowej".

Dalej sędziowie zwracają uwagę, że "podważenie legalności składu Krajowej Rady Sądownictwa oraz zakwestionowanie przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka postępowań nominacyjnych nie wstrzymało działalności Rady, w związku z czym liczba osób powoływanych wadliwie na stanowiska sędziów stale wzrasta". - Ich status jest i będzie kwestionowany, podobnie jak legalność i prawidłowość wydanych przez nich orzeczeń. Powoduje to naruszenie prawa obywateli do niezależnego sądu, gwarantowanego w Konstytucji RP oraz w traktatach i konwencjach międzynarodowych, a także może doprowadzić do nieprzewidywalnych negatywnych skutków w obrocie prawnym - wskazują autorzy listu. Zaznaczają przy tym, że wadliwy wybór sędziów oraz ich postawa doprowadziły także do wykluczenia Krajowej Rady Sądownictwa z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) – forum współpracy europejskiej, którego Rada była założycielem.

Zdaniem sygnatariuszy listu, "utrzymanie obowiązującego, niekonstytucyjnego modelu wyboru sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa uniemożliwia powołanie organu mogącego wypełniać obowiązki określone w Konstytucji RP, stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, cieszącego się uznaniem i zaufaniem społeczeństwa oraz środowiska sędziowskiego".

- Powodowani troską o zapewnienie obywatelom prawa do sprawiedliwego rozpatrywania ich spraw przez niezawisłe i bezstronne sądy ustanowione ustawą apelujemy zatem do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o zgodne z Konstytucją RP oraz wiążącymi Polskę aktami prawa międzynarodowego ukształtowanie zasad wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, a do sędziów o powstrzymanie się – w imię wierności Konstytucji RP i w poczuciu odpowiedzialności za Państwo i dobro obywateli – od udziału w wadliwej procedurze wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian ustawowych - apelują sędziowie.

Czytaj więcej

Chętni do nowej Krajowej Rady Sądownictwa już w Sejmie

Pod listem podpisali się byli przewodniczący, wiceprzewodniczący i członkowie Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1990 - 2018:

1. Andrzej Adamczuk

2. Grzegorz Borkowski

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

3. Ewa Barnaszewska

4. Marek Celej

5. Ewa Chałubińska

6. Janusz Drachal

7. Teresa Flemming-Kulesza

8. Lech Gardocki

9. Małgorzata Gersdorf

10. Grzegorz Gładysz

11. Barbara Godlewska-Michalak

12. Katarzyna Gonera

13. Piotr Górecki

14. Jan Grzęda

15. Jacek Gudowski

16. Józef Iwulski

17. Andrzej Jagiełło

18. Mirosław Jaroszewski

19. Irena Kamińska

20. Andrzej Konopka

21. Michał Kopeć

22. Jan Kremer

23. Barbara Kurzeja

24. Jerzy Kuźniar

25. Wacława Macińska

26. Aleksandra Marszałek

27. Zbigniew Merchel

28. Beata Morawiec

29. Maria Motylska-Kucharczyk

30. Maria Myślińska

31. Andrzej Niedużak

32. Małgorzata Niezgódka-Medek

33. Gabriela Ott

34. Sławomir Pałka

35. Marek Pietruszyński

36. Irena Piotrowska

37. Ewa Preneta-Ambicka

38. Piotr Raczkowski

39. Jarema Sawiński

40. Krzysztof Strzelczyk

41. Adam Strzembosz

42. Janusz Trzciński

43. Jan Wasilewski

44. Krzysztof Wojtaszek

45. Marek Wolski

46. Dariusz Zawistowski

47. Janusz Zimny

48. Waldemar Żurek