Wniosek Ziobry do TK wpłynął 9 listopada 2021 r. Prokurator Generalny kwestionuje rozumienie art. 6 ust. 1 EKPC (prawo do rzetelnego procesu), które upoważnia Trybunał w Strasburgu do kwestionowania statusu wszystkich nowych sędziów powołanych na wniosek tzw. neoKRS.

Pięcioosobowemu składowi ma przewodniczyć Stanisław Piotrowicz, a sprawozdawcą ma być Mariusz Muszyński.

Czytaj więcej

W środę TK pod przewodnictwem Piotrowicza zajmie się wnioskiem Ziobry

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do tego postępowania (sygn. akt K 7/21). Wniósł o jego umorzenie z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia. Gdyby jednak TK nie umorzył postępowania, RPO alternatywnie wniósł o uznanie, że zaskarżone przepisy nie są niezgodne z Konstytucją.

RPO wniósł też o wyłączenie ze sprawy Mariusza Muszyńskiego w związku z wyrokiem ETPC w sprawie Xero Flor. Wynika z niego, że Muszyński został wybrany do TK z oczywistym naruszeniem prawa - wskazał Marcin Wiącek.

- Nieuwzględnienie tego wniosku może prowadzić do kwestionowania przyszłego wyroku TK przez organy międzynarodowe i podważania go przez polskie sądy. Może też powodować ryzyko odpowiedzialności finansowej państwa w ramach skarg z Polski do ETPC - argumentował Rzecznik.

We wtorek TK oddalił ten wniosek.

Czytaj więcej

RPO: Mariusz Muszyński nie może badać wniosku Zbigniewa Ziobry ws. EKPC