Stowarzyszenie zdecydowało o tym na specjalnym posiedzeniu, które trwa w Wilnie. Za wykluczeniem polskiej KRS oddano 86 głosów, przeciw było 6. Główny zarzut dotyczył braku niezależności nowej KRS od władzy.

Czytaj więcej

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Paweł Styrna
Szef KRS: Wyrzucenie z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa nie jest sukcesem

Czytaj więcej

Posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie
Wojciech Tumidalski: Pod prąd, ale po co